Zināšanu bāze Horizon

Kārtot pēc:
Apraksts kā Excel failā iegūt inventarizācijas kopsavilkumu no elektroniskās inventarizācijas rezultātiem.
Skatīt visu rakstu
13-09-2023 12:17 (Atjaunots 09-10-2023)
 • 3 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 537 Skatījumi
Rakstā apskatīta ieteicamo darbību secību kā pārlikt inventarizēšanas pazīmi no lauka, kur tā tika norādīta pirms tam uz jauno kartītes lauku <Inventarizācijas veikšanas veids>.
Skatīt visu rakstu
21-09-2023 15:50
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 148 Skatījumi
Rakstā izskatīti pamatlīdzekļu un inventāra inventarizācijas varianti ar Horizon.
Skatīt visu rakstu
07-09-2022 17:41 (Atjaunots 14-09-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 361 Skatījumi
Sīkāks apraksts par funkcionalitāti Inventārs.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 14:47 (Atjaunots 28-12-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 984 Skatījumi
Instrukcija, kā pārvietot inventāru no vienas noliktavas vai atbildīgās personas uz otru.
Skatīt visu rakstu
10-01-2018 14:01 (Atjaunots 22-12-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 920 Skatījumi
Instrukcija, kā veikt inventāra saņemšanu.
Skatīt visu rakstu
18-12-2017 14:14 (Atjaunots 22-12-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 916 Skatījumi
Instrukcija, kā ievadīt nomenklatūras kartīti, lai varētu veikt inventāra uzskaiti Horizon.
Skatīt visu rakstu
18-12-2017 14:21 (Atjaunots 21-12-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1222 Skatījumi
Raksts par to kādi dokumenti izmantojami, lai Inventāra modulī norādītu un nomainītu inventāra atrašanās vietu.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 14:33 (Atjaunots 14-12-2022)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 788 Skatījumi
Inventāra inventarizācijas rezultātu apstrāde sākas jau inventarizācijas rezultātu rindās ( Dokumenti → PL un inventāra inventarizācija → Inventarizācijas rezultātu rindas).   1. Atšķirību reģistrēšana   Ar filtra palīdzību atlasa ierakstus, kuriem ir atšķirīgas uzskaites un faktiski noskenētas vērtības un uzģenerē atbilstošus dokumentus.   Filtrs “Atšķirīgs atbildīgais”- atlasa inventāra vienības, kurām faktiskais atbildīgais atšķiras no Horizon uzskaitē esošā. Filtrs “Atšķirīgs lietotājs”- atlasa inventāra vienības, kurām faktiskais lietotājs atšķiras no Horizon uzskaitē esošā. Filtrs “Atšķirīga atrašanās vieta”- atlasa inventāra vienības, kurām faktiskā atrašanās vieta atšķiras no Horizon uzskaitē esošās.   Veic rindu iezīmēšanu un Darbības → Inventārs→ Inventāra pārvietošanas dokuments. Sistēma pati uzģenerēs inventāra dokumentus pa atbilstošajām atbildīgajām personām un norādīs jaunās fakstiskās vērtības no inventarizācijas rezultāta. Inventāra pārvietošanas dokumentu ģenerē un izpilda ar datumu pirms eksporta dokumenta datuma.   Uzģenerētās pavadzīmes ir apskatāmas inventāra dokumentu sarakstā (Dokumenti → Inventārs → Inventāra dokumenti).   2. Inventarizācijas pavadzīmes noformēšana   Kad novērstas uzskaites un faktiskās atšķirības, t.i., izveidoti un izpildīti Inventāra pārvietošanas dokumenti, katrai atbildīgai personai veido inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi. Lai uzģenerētu inventarizācijas pavadzīmi iezīmē faktiskās atbildīgās personas inventāra rindas un Darbības → Inventārs → Inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme, ģenerē dokumentu.  !!! Iezīmējot inventāra rindas, var iekrāsot vairāku atbildīgo personu inventāru, jo, veidojot inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi, katrai atbildīgajai personai tiks izveidota sava inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme.   Svarīgi! Inventarizācijas rezultātu rindās iezīmē visu inventāru, ko vajag iekļaut inventarizācijas pavadzīmē, arī to inventāru, kas nav atrasts un ir jānoraksta.   Iztrūkumu apstrāde   Inventarizācijas procesa laikā neatrasto inventāru iespējams: Atstāt nenoskenētu, t.i., lauks “Skenēšanas veids” paliek ar vērtību “0”, Izvēlēties no inventāra saraksta un norādīt laukā “Piezīmes” - Nav atrasts. Pēc inventāra iekļaušanas pavadzīmē, programma: Ja skenēšans veids ir “0”, tad automātiski aizpilda kolonnu “Daudzums” ar 0 un “Rindas veids”- <Trūkums> Pārējos gadījumos automātiski aizpilda kolonnu “Daudzums” ar 1. !!! Ja neatrastais inventārs ir atzīmēts ar ierakstu laukā “Piezīmes”, tad inventarizācijas pavadzīmē lauks “Daudzums” manuāli jālabo no vērtības 1 uz vērtību 0.     Iztrūkumu gadījumā, fiksējot atlikumus ar pogu , lappusē <Atlikumu korekcijas> izveidojas norakstāmā vienība. Izpildot inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi, šāds inventārs tiks norakstīts no uzskaites. Pārpalikuma apstrāde   Ja inventarizācijas rezultāta rinda ir sarkana un vērtība kolonnā <InvSar.Numurs> ir tukša, tas nozīmē, ka inventārs nav bijis ielasīts no Horizon, bet ir noskenēts, t.i. jaunatrasts inventārs. Iekļaujot šādas rindas inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmē, lappusē <Sēriju skaitīšana> tiek ielasītas jaunās inventāra vienības. Kolonnā “Daudzums” būs 1, kolonnā “Uzskaites daudzums” būs 0. Jaunajam inventāram ir jāpiesaista nomenklatūras kartīte un  rindas veids būs <Pārpalikums>.     Pārpalikuma gadījumā, fiksējot atlikumus ar pogu , lappusē <Atlikumu korekcijas> izveidojas uzskaitē ņemanā vienība (daudzums ar “-” zīmi). Izpildot inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi, šāds inventārs tiks ņemts uzskaitē. Pēc pavadzīmes uzģenerēšanas, inventarizācijas rezultātu rindu sarakstā ir aizpildījies norakstīšanas pavadzīmes numurs. Uzģenerētā inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme statusā <Sagatave> ir apskatāma sarakstā Dokumenti → Noliktava → Inventarizācijas. Pavadzīmi izpilda un iegrāmato.
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 17:32 (Atjaunots 14-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 451 Skatījumi
Raksta par to, kādas prasības ir pamatlīdzekļu un inventāra atbildīgā un lietotāju kartītēm.
Skatīt visu rakstu
07-09-2022 17:43 (Atjaunots 07-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 216 Skatījumi
Rakstā apkopota svarīgākā informācija par pamatlīdzekļu un inventāra svītrkodu izveidošanu.
Skatīt visu rakstu
07-09-2022 17:42 (Atjaunots 07-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 302 Skatījumi
Instrukcija, kā veikt manuālo inventāra inventerizāciju.
Skatīt visu rakstu
18-12-2017 14:49 (Atjaunots 05-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1640 Skatījumi
Instrukcija, kā nodrošināt, lai numuri ir unikāli gan inventāra, gan pamatlīdzekļu sarakstā.
Skatīt visu rakstu
22-01-2020 16:37 (Atjaunots 11-07-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1031 Skatījumi
Apraksts par pamatlīdzekļu un inventāra pieteikumu veidošanas iespējām Horizon.
Skatīt visu rakstu
18-03-2019 09:56 (Atjaunots 11-07-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 965 Skatījumi
Kā ar "Inventāra pārvietošanas dokuments" vienlaikus nomainīt noliktavu/atbildīgo personu, izsniegt lietošanā un norādīt citu atrašanās vietu.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 14:31 (Atjaunots 22-06-2022)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1425 Skatījumi
Kā ar "Inventāra pārvietošanas dokuments" vienlaikus inventāru izsniegt lietošanā dažādiem lietotājiem.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 14:30 (Atjaunots 22-06-2022)
 • 5 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 2664 Skatījumi
Kā ar "Inventāra pārvietošanas dokuments" veikt inventāra vienības atgriešanu no lietošanas un jauna inventāra izsniegšanu lietošanā.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 14:32 (Atjaunots 22-06-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 838 Skatījumi
Kā efektivizēt lauka <Lietotājs> izmantošanu pamatlīdzekļu un inventāra modulī, ja uzskaite pa lietotājiem pēc būtības nav nepieciešama?
Skatīt visu rakstu
09-08-2019 08:01 (Atjaunots 22-06-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 887 Skatījumi
Instrukcija, kā iespējams no inventāra saņemšanas ppr un citiem dokumentiem ģenerēt saistošos inventāra dokumentus.
Skatīt visu rakstu
22-04-2020 12:49 (Atjaunots 22-06-2022)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 696 Skatījumi
Visos Horizon moduļos tiek ievērots princips - lietotājam ir iespējams atcelt dokumentiem grāmatojumus un izpildi, lai veiktu nepieciešamās korekcijas. Un tās darbības drīkst veikt tikai secīgi, sākot no pēdējā dokumenta. Tas ir nepieciešams, lai netiktu sabojāti dati.  Kontroli par to papildus veic arī programma. Katrā modulī kontroles mehānisms ir atšķirīgs, tāds kā to var nodrošināt konkrētā dokumenta uzbūve.  Inventāra moduļa dokumentos, sākot ar 570.versiju, ir ieviesta papildus arī pulksteņlaika fiksēšana. Tas ir izdarīts ar mērķi, lai nevarētu stornēt dokumentu, kas nav pēdējais, ja vienam inventāram ir vairāki dokumenti ar vienādu dokumenta datumu.  Piemēram, vienā dienā: saņemšana, izsniegšana lietošanā un iekšēja kustība vai atrašanās vietas maiņa, bet pēc tam mēģina veikt izsniegšanas dokumenta izpildes stornēšanu. Lai programma neatļautu tādas darbības, ir vajadzīgs saprast, kurš ir pēdējais dokuments. Tā kā dokumenta datumam nav pulksteņlaiks, tad laiks tiek ņemts, kad fiziski veidots dokuments.   Ar kādu programmas darbības ierobežojumu lietotāji tāpēc var saskarties! Arī sagatavojot inventāra dokumentus ar vienādu dokumenta datumu, programma pārbauda iepriekšējā dokumenta faktisko sagatavošanas pulksteņlaiku. Attēlā redzamā kļūdas paziņojuma iegūšanas scenārijs un izskaidrojums.     Pirmais inventāra Nr. INV/807 pārvietošanas dokuments tika izpildīts 18.05.2021 pl.17:47:17. Dokumenta datums ir norādīts 06.02.2021. Nākamo dokumentu tam pašam inventāram grib izpildīt arī ar dokumenta datumu 06.02.2021. Taču vēlākā datumā un pirms pl.17:47:17, piemēram 20.05.2021 pl.11:05.   Kā lietotājam rīkoties šādā situācijā: Lai otru dokumentu izpildītu ar 06.02.2021, tas jādara jebkurā datumā pēc pl.17:48. Ja iespējams, otru dokumentu izpildīt ar nākamās dienas datumu (07.02.2021) un to var izdarīt jau jebkurā pulksteņlaikā.   Ja iepriekš jau ir zināms, ka vienai un tai pašai inventāra vienībai būs jāizpilda vairāki dokumenti ar vienas un tās pašas dienas datumu, tad fiziski tos arī sagatavot vienā dienā!   Paldies par sapratni un kopīgām rūpēt par datu kvalitāti! Lai ērta un veiksmīga inventāra moduļa lietošana!
Skatīt visu rakstu
07-06-2021 11:25 (Atjaunots 07-06-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 533 Skatījumi