Kā izgūt datus par darbinieku?

09-11-2023 12:34 (Atjaunots 09-11-2023)
  • 0 Atbildes
  • 1 vērtējumi
  • 140 Skatījumi

Dažādām ar personāla vadību saistītām integrācijām ir nepieciešams no Horizon sistēmas izgūt datus par darbiniekiem. Piemēram, ārpus Horizon tiek uzturēta darbinieku kontaktu grāmata, tiek ģenerētas obligāto veselības pārbaužu kartes vai drukātas darba apliecības. Lai to izdarītu, nepieciešami darbinieku dati, tādi kā pamatinformācija, kontaktinformācija, amats utml.

 

Vispirms jāsaprot, cik daudz, kādi tieši un cik detalizēti dati būs nepieciešami. 

 

Horizon sistēmā darbinieka dati tiek uzkrāti vairākos sarakstos ar atšķirīgu detalizāciju un datu apjomu. Atkarībā no tā, kādus datus nepieciešams izgūt, var izmantot šādus sarakstus:

 

1. Personu kartītes

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes

Sarakstā atrodami darbinieka pamatdati, piemēram, tabeles (kartītes) numurs, vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, kontaktinformācija, adrese, kā arī ar darbinieku saistīti dati, piemēram, identifikācijas, izglītības dokumenti u.c. No šī saraksta iespējams izgūt arī informāciju par darbinieka vienām galvenajām tiesiskajām attiecībām un šo tiesisko attiecību pamata amata datiem.

 

PIEMĒRI:

 

      1. Šobrīd aktīvo darbinieku kontaktinformācija ar pamata amatu un struktūrvienību:

GET
.../rest/TdmDArbSar/query?CRITERIA=AKTIVIE&columns=ERS_PK_PERS,ERS_TNUM,ERS_FNAME,ERS_LNAME,ERS_PERS_KODS,ERS_DZIMUMS,ERS_EPASTS,ERS_TELEFONS,PSADM_NOSAUK,PSAMA_NOSAUK


CRITERIA=AKTIVIE - atlasīt tikai darbiniekus ar spēkā esošām tiesiskajām attiecībām.

ERS_PK_PERS - personas kartītes sistēmas ID (primārā atslēga);
ERS_TNUM - personas kartīties (tabeles) numurs;
ERS_FNAME,ERS_LNAME - vārds, uzvārds;

ERS_PERS_KODS - personas kods;

ERS_DZIMUMS - dzimums (sieviete="1", vīrietis="2")
ERS_EPASTS - darba e-pasts;
ERS_TELEFONS - darba telefons;
PSADM_NOSAUK - administratīvā struktūrvienība (pamatslodzes);
PSAMA_NOSAUK - amata nosaukums (pamatslodzes).

 

 

    2. Šādu vaicājumu var papildināt ar vēl citiem laukiem un filtriem, piemēram, atlasīt tikai tos darbiniekus, kuriem tiesiskajās attiecībās Ienākuma veids ir darba alga (rezidenti un nerezidenti):

GET
.../rest/TdmDArbSar/query=AKTIVIE&columns=ERS_PK_PERS,ERS_TNUM,ERS_FNAME,ERS_LNAME,ERS_EPASTS,ERS_TELEFONS,PSADM_NOSAUK,PSAMA_NOSAUK,LAT_PK_LIGA,LAT_NUMURS,LAT_SAK_DAT,LAT_BEIG_DAT,IEN_KODS&filter=inlist(IEN_KODS, '1001', '15', '1066')

inlist(IEN_KODS, '1001', '15', '1066') - ienākumu veids ir VIENS NO norādītajām vērtībām.

 

LAT_PK_LIGA - tiesisko attiecību sistēmas ID (primārā atslēga);

LAT_NUMURS - tiesisko attiecību numurs;

LAT_SAK_DAT,LAT_BEIG_DAT - tiesisko attiecību no/līdz datumi;

IEN_KODS - ienākumu veida kods.

 

    3. Kā izgūt darbinieka fotoattēlu?

 Ja pie darbinieka kartītes pievienota fotogrāfija, to iespējams izgūt, piemēram, base64 kodējumā.

Jāveido pieprasījums personas kartītei (entītes ierakstam), iekļaujot šādu parametru:

GET
...rest/TdmDarbBaseBL/{pk}?bindata=embed

{pk} - personas kartītes sistēmas ID (primārā atslēga)

Pieprasījuma atbildē tiks atgriezts bināro lauku saturs base64 kodējumā.

 

2. Darbinieku tiesisko attiecību dati

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Tiesiskās attiecības

Sarakstā apkopota informācija par visām darbinieka tiesiskajām attiecībām - darba, uzņēmuma, autoratlīdzības u.c. līgumiem. Sarakstā iespējams izgūt, piemēram, līgumu numurus, veidus, sākuma, beigu datumus, ziņas par pārbaudes laiku, ja tāds noteikts utml. Šo sarakstu var izmantot, ja ar vienu darbinieku vienlaikus ir noslēgts vairāk par vienu darba/uzņēmuma līgumu. Sarakstā nebūs redzami darbinieki, kuriem nav spēkā nevienas tiesiskās attiecības.

Šajā sarakstā var izgūt arī darbinieka pamatdatus, kontaktinformāciju u.c. datus no personas kartītes, kā arī ziņas par katra darba līguma pamatslodzi (amata nosaukums, profesija, administratīvā struktūrvienība, atalgojums utml.).

 

PIEMĒRS:

GET
...rest/TdmLigAttSar/query?CRITERIA=AKTIVIE&columns=ERS_TNUM,ERS_FNAME,ERS_LNAME,ERS_PERS_KODS,LAT_PK_LIGA,LAT_NUMURS,LAT_SAK_DAT,LAT_BEIG_DAT,LAT_PARB_BEIG,IEN_KODS,PSADM_NOSAUK,PSAMA_NOSAUK

 

CRITERIA=AKTIVIE - atlasīt tikai spēkā esošas tiesiskās attiecības.

 

ERS_TNUM - personas kartīties (tabeles) numurs;
ERS_FNAME,ERS_LNAME - vārds, uzvārds;

ERS_PERS_KODS - personas kods;

LAT_PK_LIGA - tiesisko attiecību sistēmas ID (primārā atslēga);

LAT_NUMURS - tiesisko attiecību numurs;

LAT_SAK_DAT,LAT_BEIG_DAT - tiesisko attiecību sākuma, beigu datums;

IEN_KODS - ienākumu veida kods;

PSADM_NOSAUK - administratīvā struktūrvienība (pamatslodzes);
PSAMA_NOSAUK - amata nosaukums (pamatslodzes).

 

3. Darbinieku amatu dati (slodzes)

Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu amatu dati

Sarakstā apkopota informācija par darbinieka visu tiesisko attiecību visiem amatu datiem - pamatslodzēm un papildslodzēm, ja tādas ir - amatu nosaukumi, profesijas, administratīvās struktūrvienības, atalgojums utt. Šo sarakstu izmanto, ja nepieciešama detalizēta informācija par visām darbinieka slodzēm, piemēram, ja darbinieks strādā vienlaikus vairākos amatos, struktūrvienībās. Sarakstā iespējams izgūt arī datus no darbinieka personas kartītes (pamatdatus, kontaktinformāciju u.c.), kā arī datus par katras slodzes tiesiskajām attiecībām (līguma numuru, sākuma, beigu datumus u.c.).

Sarakstā nebūs redzami darbinieki, kuriem nav spēkā esošu amata datu.

  

PIEMĒRS:

GET
...rest/TadmSlSar/query?CRITERIA=CRIT_LAT_AKTIVIE&columns=ERS_TNUM,ERS_FNAME,ERS_LNAME,LAT_NUMURS,PK_SLODZE,DOK_NR,SAK_DAT,BEIG_DAT,PK_APMAKSA,SUMMA,STR_NOSAUK,VAM_NOSAUK,SL_TIPS

 

CRITERIA=CRIT_LAT_AKTIVIE - darbiniekam ir vismaz vienas spēkā esošas tiesiskās attiecības.

 

ERS_TNUM - personas kartīties (tabeles) numurs;
ERS_FNAME,ERS_LNAME - vārds, uzvārds;

LAT_NUMURS - tiesisko attiecību numurs;

PK_SLODZE - personas amata datu sistēmas ID (primārā atslēga);

DOK_NR - personas amata datu numurs;

SAK_DAT,BEIG_DAT - personas amata dati "no"/"līdz";

PK_APMAKSA - apmaksas veids:

           Alga proporcionāli dienām = 1

           Stundas tarifa likme = 2

           Gabaldarbs = 3

           Dienas apmaksa = 4

           Alga proporcionāli stundām = 5

SUMMA - likme (atalgojuma likme);

STR_NOSAUK - struktūrvienības nosaukums;

VAM_NOSAUK - amata nosaukums;

SL_TIPS - slodzes tips (pamatslodze = 1; papildslodze = 2)

 

4. Atskaites Darbinieki periodā un Personu amatu dati periodā

Atskaites -> Personāla uzskaite -> Statistika -> Darbinieki periodā

Atskaites -> Personāla uzskaite -> Statistika -> Personu amatu dati periodā

 

No šīm atskaitēm izgūstama tā pati informācija, kas no personu kartīšu un amatu datu sarakstiem. Atšķirība ir tajā, ka atskaitei jānorāda periods, par kuru vēlamies redzēt datus, tādēļ no atskaitēm būs iespējams izgūt vēsturiskos datus, piemēram, par darbinieku skaitu, amatiem pirms gada utml. 

 

PIEMĒRI:

GET
...rest/TdmDArbSar2/query?NO_DAT=2022-11-01&LIDZ_DAT=2022-11-30&columns=ERS_TNUM,ERS_FNAME,ERS_LNAME,ERS_PERS_KODS,ERS_DZIMUMS,IEN_KODS,LAT_NUMURS,LAT_SAK_DAT,LAT_BEIG_DAT,PSADM_NOSAUK,PSAMA_NOSAUK
GET
...rest/TadmSlSar2/query?NO_DAT=2022-11-01&LIDZ_DAT=2022-11-30&columns=ARD_TNUM,ERS_FNAME,ERS_LNAME,ERS_PERS_KODS,ERS_DZIMUMS,LAT_NUMURS,LAT_SAK_DAT,LAT_BEIG_DAT,SLODZE,DOK_NR,SAK_DAT,BEIG_DAT,SUMMA,STR_NOSAUK,VAM_NOSAUK

 

 

 

 

 

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām