Rēķinu imports PEPPOL formātā

18-06-2019 07:53 (Atjaunots 11-09-2019)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 2053 Skatījumi

Sākot ar 18.04.2019., stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 154 par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību.

 

Šie noteikumi paredz, ka pasūtītājam, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kā arī publiskajam partnerim jāspēj pieņemt elektroniskā veidā sagatavotu un izsniegtu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Pan-European Public Procurement On-Line (PEPPOL) BIS Billing 3.0 elektronisko rēķinu pamatelementu izmantošanas specifikācijai (Core Invoice Usage Specification (CIUS), publicēta PEPPOL tīmekļvietnē http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/).

 

Saistībā ar izmaiņām, uzlabots Horizon Metarēķinu modulis, lai būtu iespēja importēt metarēķinus no XML formāta, kas atbilst iepriekš minētajai PEPPOL BIS Billing 3.0 elektronisko rēķinu pamatelementu izmantošanas specifikācijai.

 

Svarīgi! Jāņem vērā, ka PEPPOL BIS Billing 3.0 specifikācija nosaka, ka vienā XML failā var būt iekļauta informācija tikai par vienu rēķinu.

 

Jauna darbība: Imports

 

Metarēķinu sarakstā (Dokumenti → Metarēķini) pievienota jauna darbība Imports, kas nodrošina manuālu XML failu importu PEPPOL formātā. Izvēloties darbību Imports, tiek atvērts metarēķinu dokumentu tipu saraksts, un lietotājam jāizvēlas, ar kādu dokumentu tipu ģenerēt metarēķinu.

 

metarek.PNG

 

Konfigurācija

 

Lai ielasītu XML failus PEPPOL formātā, nākamajā solī nepieciešams aizpildīt konfigurāciju un norādīt:

 • mapi, no kuras tiks ielasīti XML faili.

  Svarīgi! Jāņem vērā, ka XML failus var importēt no mapes, kurā šie XML faili ir novietoti, taču nav iespējams izvēlēties un importēt tikai vienu no vairākiem mapē esošiem XML failiem.
 • nosaukumu mapei, uz kuru pēc importa veikšanas tiks pārvietoti veiksmīgi apstrādātie XML faili;
 • nosaukumu mapei, uz kuru pēc importa veikšanas tiks pārvietoti faili, kuri kļūdas iemesla vai nepietiekamu datu dēļ netiek importēti metarēķinu sarakstā;
 • failu glabātuve, kurā tiks saglabāti XML failā pievienotie faili (piemēram, rēķina PDF attēlojums) un pats XML fails, no kura izveidots metarēķins.

  peppol.PNG

Svarīgi! Lietotājiem iesakām izmantot Failu glabātuvi ar veidu HORIZON failu glabātuve jeb failu glabātuve datu bāzē. Tad iespējams saglabāt failus ar vienādiem nosaukumiem gadījumos, ja vairākos XML failos ir pievienoti PDF faili ar vienādiem nosaukumiem. Kā arī, konfigurējot failu glabātuvi, iesakām izmantot iespēju Dzēst saiti un failu tiem gadījumiem, ja metarēķins no Horizon sistēmas varētu tikt izdzēsts un tad importēts vēlreiz.

Savukārt, Failu glabātuvi ar veidu Failu sistēma neiesakām izmantot, jo failus ar vienādiem nosaukumiem šī tipa failu glabātuvē nav iespējams saglabāt.

 

Failu importa sākšana

 

Kad konfigurācijas logs aizpildīts, lietotājam jāapstiprina darbība ar pogu Sākt. Rezultātā tiek importēti XML faili no pamatdirektorijas mapes un metarēķinu sarakstā tiek izveidoti atbilstoši metarēķini ar pievienotajiem failiem.

 

Lai nodrošinātu automātisku XML failu PEPPOL formātā importu, ir izveidots jauns automatizētais darbs “Metarēķinu imports - PEPPOL formāts” (Sistēma → Uzstādījumi → Automatizētie darbi).

Pie izpildāmās objekta klases jāizvēlas “Metarēķinu imports - PEPPOL formāts” un lappusē “Objektu konfigurācija” jānorāda automatizētajam darbam nepieciešamos parametrus, kas ir tādi paši kā iepriekš aprakstītie parametri manuālā importa vednī.

 

peppol 2.PNG

 

Ja gadījumā XML fails ir bojāts, neatbilst formātam vai tajā trūkst datu, lai varētu izveidot metarēķinu, tad sistēma šādus kļūdainos failus pārvieto uz neapstrādāto failu mapi.

 

Lai lietotājiem nevajadzētu regulāri pārbaudīt mapes saturu, lai pārliecinātos, ka tajā nav ievietoti jauni faili, metarēķinu saraksta izvēlnē Darbības ir pievienota iespēja atvērt Metarēķinu importa notikumu žurnālu (Dokumenti → Metarēķini → Darbības → Importa notikumu žurnāls), kurā tiek attēloti notikumi par katru XML faila importu, kā arī šī importa statusu - Veiksmīgs vai Kļūdains. Ja imports ir bijis kļūdains, kolonnā “Kļūda” tiek attēlots iemesls, un tālāk lietotājs var pieņemt lēmumu - labot šo XML failu vai sazināties ar piegādātāju, no kura šis XML fails ir saņemts, lai novērstu kļūdu.

 

peppol 3.PNG

Izceltā tēma

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām