cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Tilgang til - og informasjon om nye versjoner på ditt produkt

07-12-2017 19:56 (Updated 28-10-2019)
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 11234 Views

Tilgang til nye versjoner

For å få tilgang til nye versjoner på din programvare må du være medlem i Visma Community. Følg stegene under for å få tilgang.

  1. Registrer deg som medlem oppe i høyre hjørne
  2. Logg inn
  3. Klikk på "Versjonsnytt" på høyre side på ditt produkt

tempsnip.png

 

Får du ikke tilgang til nedlastinger på ditt produkt?

Enkelte områder er lukket kun for de med lisens/tilgang til området i Community. Savner du en tilgang du skal ha, kontakt oss på community@visma.com.

 

Informasjon og varsling om nye versjoner

Informasjon om når det kommer nye versjoner og hva som er nytt får du i Visma Community.
Du kan velge å abonnere på informasjon om dette ved å abonnere på kategorien “Versjonsnytt” eller "Produktnytt" på ditt produkt.

Hvordan få varsel

  1. Klikk på kategorien under Nyheter på ditt produkt
  2. Velg kategorien Versjonsnytt eller Produktnytt
  3. Velg å abonner på denne kategorien

Her kan du lese mer om hvordan du abonnerer på innhold i Community.

Community julekalender 2020
Featured Article