cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Brukertips Visma Community

Sort by:
Kan jeg endre brukernavnet mitt? Ja, det kan du. Vi ønsker at alle våre medlemmer bruker fullt navn da dette er et profesjonelt nettsamfunn. For å endre brukernavn så trykker du på innstillinger og brukernavn. Skriv inn nytt brukernavn og lagre.
View full article
30-11-2017 12:30 (Updated 25-09-2019)
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 1262 Views
Community julekalender 2020