cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Hva betyr antallet på fakturaen min?

14-12-2017 16:35 (Updated 16-08-2019)
  • 0 Replies
  • 1 kudos
  • 1244 Views

 Under kan du se to eksempler på forskjellige fakturaer og hvordan du finner riktig antall på disse.

 

I eksempel nummer 1 på bildet under, betyr antallet hvor mange lisenser/brukere du betaler for over 12 måneder.

 

På linje 1, “Visma Bizweb, oppdatert kunde- og leverandørinformasjon”  står antall som 12. Dersom du deler dette tallet på de 12 månedene du blir fakturert for, får du antall 1, som betyr at du har 1 tilgang til en Bizweb lisens.

På linje 4, “Bruksrett Visma Business Design Regnskap Komplett”, står antall som 108. Dersom du deler dette tallet på de 12 månedene du blir fakturert for, får du antall 9, som betyr at du har 9 brukertilganger i Visma Business Regnskap.

 

 

faktura 1.PNG

 

 

I eksempel nummer 2 på bildet under, vises en annen type faktura. I denne står det spesifisert perioden som det blir betalt for (i dette tilfelle er det fra 01.12.2017-28.02.2018) og antall betyr brukerne som har tilgang til systemet. I dette eksemplet er det 32 brukere som har tilgang i Visma.net Expense. Dersom du ganger 32 brukere med pris (50 kr per måned) og deretter ganger dette med 3 (måneder) får du summen 1,044 NOK.

faktura2.PNG

Ofte tilte spørsmål