cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Hvor lenge har jeg tilgang til systemet etter jeg har sagt opp?

21-12-2017 18:27 (Updated 15-08-2019)
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 854 Views

Tilgangen dere har til systemet etter en oppsigelse kan variere fra system til system og hvordan faktura du har betalt. I teksten under prøver vi å forklare de vanligste tilgangene.

 

  • Har du et system som har blitt fakturert hver 3 måned så vil tilgangen til løsningen bli stoppet med en gang siste fakturaperiode er utløpt. For eksempel: Har du fått en faktura for  01.01.2019 - 31.03.2019 så stoppes tilgangen 01.04.2019.
  • Har du et økonomisystem som faktureres hver 12 måned har du tilgang til systemet ut juni året etter du har sagt opp for å kunne avslutte regnskapet. For eksempel, hvis du sa opp Visma Global eller Visma Business før 30.09.2018 vil du ha tilgang i systemet frem til 20 juni 2019 for å sluttføre regnskapsåret 2018.
  • Har dere brukt Huldt & Lillevik Lønn og sagt opp har dere oppslag så lenge dere ønsker så lenge dere ikke åpner for nytt regnskapsår. Det vil si at firma har mulighet til å sende inn A-melding, og blir ikke belastet for dette så lenge de ikke åpner for nytt regnskapsår.
  • Har dere brukt Huldt & Lillevik Cloud så vil tilgangen vare året ut og det er også mulighet til å sende inn A-melding uten å bli belastet for dette så lenge ikke nytt regnskapsår blir åpnet. Tilgang til systemet etter endt regnskapsår må deretter bestilles.
  • Bruker dere Visma Finale er systemet åpent og tilgjengelig til neste versjon kommer ut i desember.Det er mulig å bestille oppslag/lesertilgang i systemet ved å sende e-post til bestilling@visma.no og skrive ned firmanavn og hvilket system dere ønsker oppslag på. Har dere spørsmål rundt oppslagslisens kan dere ta kontakt på e-post til kundesenteret@visma.no.

Ofte tilte spørsmål