cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Hvorfor får jeg faktura for bruksrett?

18-12-2017 16:04 (Updated 15-08-2019)
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 519 Views

Faktura for bruksrett sendes til alle Visma-kunder som har signert vedlikeholdsavtale eller avtale om bruksrett og vedlikehold.

 

Betaling av denne fakturaen er en forutsetning for gyldig bruksrett til programvaren, i tillegg til at den dekker utvikling og eventuelle oppgraderinger av programvaren gjennom hele kalenderåret.

Utover dette har mange en avtale med Visma eller en av våre partnere om support, som ikke dekkes av vår faktura for vedlikehold.

 

Har du spørsmål til dette, kan du ta kontakt med: kundesenteret@visma.com.

Ofte tilte spørsmål