cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Hvorfor har fakturaen en linje som heter Distribusjonskost?

18-12-2017 16:08 (Updated 15-08-2019)
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 505 Views

Fakturaen kan inneholde en linje med teksten ”Distribusjonskost”. Beløpet gjelder distribusjon av programvareversjoner, enten på fysisk medium eller via internett.

 

I følge avtale om bruksrett og vedlikehold er Visma forpliktet til å distribuere versjoner av programvaren, og distribusjonskost belastes i h.h.t. avtale til kunden. Dette er en kostnad som påløper uavhengig av om man laster ned via internett. Det finnes ingen reservasjonsrett, siden Visma uansett er forpliktet til å tilgjengeliggjøre versjoner for kundene. Tidligere har dette blitt fakturert på egen faktura i forbindelse med fysisk utsendelse av versjon. Etter mange tilbakemeldinger har vi valgt å inkludert dette i den årlige fakturaen, slik at det blir enklere for alle parter. Kostnaden for vedlikehold og utsendelser er m.a.o. den samme, men samlet på færre fakturaer.

Ofte tilte spørsmål