Mine områder
Hjelp

Vilkår for behandling og overføring av data fra kunde til Visma Software AS

25-06-2017 16:52
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2616 Visninger

I enkelte situasjoner er det nødvendig at Visma får tilgang til kundedata for å gjøre feilsøking e.l.

Visma bruker en passord-beskyttet tjeneste - Visma File-HUB for overføring av data.
Gjennom denne tjenesten overføres data på en sikker måte mellom kunde og Visma.
 
Alle ansatte i Visma har taushetsplikt, og all forretningsmessig informasjon fra våre kunder behandles med full konfidensialitet. Brudd på denne bestemmelsen vil kunne medføre straffeansvar, og evt. avskjedigelse i grove tilfeller.

Hver supportkonsulent er ansvarlig for at kundedata behandles konfidensielt, og at kundedata, under ingen omstendighet, gjøres tilgjengelig for utenforstående. Data som overføres Visma via Visma File-HUB er passordbeskyttet, og kun konsulenten som eier saken har tilgang. Konsulenten vil overføre data til egen maskin for analyse av data. Alle ansattes pc er passordbeskyttet.

Alle data blir fortløpende slettet fra Vismas lagringsområde etter hvert som sakene avsluttes.
Alle data blir automatisk slettet fra Visma File-HUB etter 60 dager.

Bidragsytere
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"