Mine områder
Hjelp

Import av tjenester fra utlandet etter 1/1 2017 - bokføringseksempel

10-03-2017 22:25 (Sist oppdatert 25-07-2018)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 3223 Visninger

Fra 1/1 2017 ble ansvaret for innførselsmerverdiavgift overført fra Tolletaten til Skatteetaten. Dette har medført en mer spesifisert Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding), som erstatter den tidligere Omsetningsoppgave for merverdiavgift.

 

Når man importerer varer fra utlandet skal dette rapporteres i Post 12Tjenester kjøpt fra utlandet, og beregnet avgift 25%” og et eventuelt fradrag rapporteres i Post 17Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 25%”.

Hvordan håndteres dette i Mamut:

1) Korrigering av avgiftskodene som benyttes ved import av tjenester fra utlandet - avgiftskodene “Import tjeneste, innenfor EU” og “Import tjenester, utenfor EU”:  

  • Gå til Vis - Innstillinger - Firma - Firmainnstillinger - Avgiftsregister.

  • Finn henholdsvis avgiftskodene “Import tjeneste, innenfor EU” og “Import tjenester, utenfor EU” og rediger disse en efter en.

  • Angi “Post 17 Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 25%” i nedtrekksmenyen som vist nedenfor på begge avgiftskodene:

  • Marker for “Vis i bilagsregistrering”, hvis denne innstillingen ikke allerede er satt på.

  • Klikk OK.

2) Eksempel på bokføring av import av tjenester fra utlandet (uavhengig av om det er innenfor eller utenfor EU):

I dette eksemplet er konto 7320 “Reklamekostnader” benyttet som kostnadskonto, men hvilken konto man velger avhenger selvfølgelig av hvilken type tjeneste det er snakk om.

På MVA-meldingen vil dette se slik ut:

 
Bidragsytere
Aktuelt brukertips