Mine områder
Hjelp

Innførsel av varer etter 1/1 2017 - bokføringseksempler

20-12-2016 23:19 (Sist oppdatert 25-07-2018)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 21926 Visninger

Fra 1/1 2017 overføres ansvaret for innførselsmerverdiavgift fra Tolletaten til Skatteetaten.

Dette betyr at merverdiavgift ved innførsel av varer fra 1/1 2017 skal oppgis på Skattemelding for merverdiavgift (MVA-meldingen), og avregnes sammen med innenlandsk merverdiavgift.

Du kan lese mere om den ny MVA-melding i Mamut her

Dette medfører også at import av varer og innførselsmerverdiavgiften må bokføres på en annen måte enn tidligere. Bokføringen av leverandørfakturaen og bokføringen av grunnlaget for innførselsmerverdiavgiftsgrunnlaget er to forskjellige operasjoner. Det er datoen på tolldeklarasjonen, som styrer hvilken periode grunnlaget for beregning av merverdiavgiften og selve avgiften skal innrapporteres på.

Nedenfor vises et eksempel for henholdsvis import av varer 25% (med fullt fradrag), import av varer 15% (med fullt fradrag) samt import av varer 0%.

MERK: For at de nye avgiftskodene skal bli tilgjengelige, både for å velge på kontoen du oppretter, samt i bilagsregistreringen, så må du gjøre følgende:
1. Gå til Vis - Innstillinger - Regnskap - Regnskapsinnstillinger - Vedlikehold av avgiftssatser
2. Finn den aktuelle avgiftskoden og dobbeltklikk på den for redigering. (Det er ikke sikkert at  f.eks "Import vare, 25 % mva" er kode 124 hos deg, selv om det er det i eksempelet vårt. Om man har hatt Mamut en stund kan kodenumrene avvike fra nedenstående eksempler)
3. Huk av for Vis i bilagsregistrering
4. Restart Mamut for at endringen skal tre i kraft

Import av vare med 25%:

Det anbefales å opprette to ekstra kontoer i resultatregnskapet for at håndtere bokføringen av innførselsmerverdiavgiftsgrunnlaget ved import av varer med 25%. Det gjøres i kontoplanen under Vis - Regnskap - Kontoplan. Man kan f.eks. opprette konto 4111 og 4112 - med følgende innstillinger:


Fakturaen som mottas fra leverandøren bokføres på vanlig måte uten moms. Dette kunne se ut som følgende:Denne føringen vil ikke påvirke MVA-meldingen på noen måte.

Med utgangspunkt i tolldeklarasjonen finnes innførselsmerverdiavgiftsgrunnlaget og dette må føres i Mamut for å få beregnet innførselsmerverdiavgiften.

I vårt eksempel over er det valgt å opprette en egen bilagsart for bokføring av tolldeklarasjonen for at få bedre oversikt.  Dette er valgfritt, da man også kan bruke en passende bilagsart av de som leveres med Mamut som standard.
Se her for hvordan man oppretter nye bilagsart er beskrevet her

OBS! Er det tvil om hvordan man finner innførselsmerverdiavgiftsgrunnlaget må Tolletaten kontaktes. Det kan også lese mer på følgende link:

http://www.toll.no/no/bedrift/import/tolldeklarasjonsoversikt/ 


Bokføringen av innførselsmerverdiavgiftsgrunnlaget kan se ut som følgende:Avgiftskode 124 “Import vare, 25% mva” (nummeret på avgiftskoden kan variere fra database til database) som er valgt på konto 4112 genererer automatisk posteringene på konto 2727, 2741, 2761 og 2762, og det er disse posteringer, som påvirker beløpene på MVA-meldingen.

Dette bilaget vil gi følgende MVA-melding:


Import av vare med 15%

For håndtering av bokføringen av innførsel av varer med 15% anbefales det å opprette en ekstra konto til i resultatregnskapet.

Denne kan se ut som følgende:

  

Bokføringen av leverandørfakturaen vil se ut på samme måte som under eksemplet for Import av varer med 25% moms, men bokføringen av innførselsmerverdiavgiftsgrunnlaget vil se ut som følgende:


Avgiftskode 125 “Import vare, 15% mva” (nummeret på avgiftskoden kan variere fra database til database) som er valgt på konto 4113 genererer automatisk posteringene på konto 2728, 2742, 2763 og 2764, og det er disse posteringer, som påvirker beløpene på MVA-meldingen.

Dette bilaget vil gi følgende MVA-melding:

Import av vare med 0%

For håndtering av bokføringen av innførsel av varer med 0% anbefales det å opprette en ekstra konto til i resultatregnskapet.

Denne kan se ut som følgende:

  

Bokføringen av leverandørfakturaen vil se ut på samme måte som under eksemplet for Import av varer med 25% moms, men bokføringen av innførselsmerverdiavgiftsgrunnlaget vil se ut som følgende:

 

Avgiftskode 126 “Import vare, 0% mva” (nummeret på avgiftskoden kan variere fra database til database) som er valgt på konto 4114 genererer automatisk posteringene på konto 2765 og 2766, og det er disse posteringer, som påvirker beløpene på MVA-meldingen.

Dette bilaget vil gi følgende MVA-melding:

Bokføringseksempel av innkjøp av tjeneste, utland kan du lese mer om i denne artikkelen

 
Det anbefales i tillegg til denne å lese artikkelen “Slik fungerer MVA-meldingen i Mamut fra 01.01.2017” som finnes her

 

 
Bidragsytere