Mine områder
Hjelp

Innstillinger for remittering (video)

10-10-2012 09:00 (Sist oppdatert 11-11-2019)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 6968 Visninger

Du kan benytte deg av remittering for å forenkle utbetalinger av lønn og/eller leverandørgjeld, og bokføringen av dette. Før du kan begynne å remittere må du sette innstillinger.


Se opplæringsvideo her:


Slik går du frem for å sette remitteringsinnstillinger:

 1. Velg Vis og klikk Innstillinger.
 2. Klikk Regnskap og velg fanekortet Reskontro.
 3. Merk av for Bedriften benytter remittering (Elektronisk utbetaling).
 4. Klikk Innstillinger.
 5. Sett ønskede innstillinger:

Standard remitteringstype: Her bestemmer du hvilken remitteringstype du ønsker å benytte. Du kan opprette nye remitteringstyper ved å klikke Ny.

Tillat å manuelt registrere utbetaling av en post som har status Sendt til remittering: Ved å merke av her kan du manuelt registrere utbetaling i bilagsregistrering av en post som er sendt til remittering.

Remitter bare godkjente fakturaer: Merkes det av her vil du kun kunne remittere fakturaer som er godkjente.

Slik oppretter du en ny remitteringstype:

 1. Klikk Ny.
 2. Velg ønsket remitteringstype i nedtrekkslisten.
 3. Klikk OK.

For redigering av en eksisterende remitteringstype markerer du og klikker Rediger. For sletting av en remitteringstype markerer du og klikker Slett.

 

Veiviser for remitteringsinnstillinger
I forbindelse med opprettelse av en ny remitteringstype eller ved redigering av en eksisterende åpnes veiviseren for remitteringsinnstillinger.

 

Innstillinger:

Eget navn på formatet: Her kan du legge inn et eget navn for remitteringsformatet du bruker dersom det er ønskelig.

Bankkontonr.: Ønsket bankkonto velges i nedtrekkslisten eller ny kan opprettes ved å klikke Ny.

Internettadresse til nettbank: Her kan du evt. legge inn internettadressen til nettbanken din.

Gjenopprett fil fra filarkiv: Knappen brukes dersom du ønsker å gjenopprette en tidligere remitteringsfil. For å gjenopprette må du vise til filen og klikke Eksport.

Innstillinger fra banken:

Bruker-ID/kundenummer: Her registreres bruker-ID/kundenummer som du mottar fra banken.

Organisasjonsnummer for remittering: Her registreres Organisasjonsnummeret som skal brukes ved remittering.

Passord: Tast inn passord dersom du har mottatt dette fra banken. Alternativt taster du et valgfritt passord.

Divisjon: Fylles ut dersom du har fått beskjed om det fra banken.

Kontroller bankkontonummer ved opprettelse av utbetalingsfil: Ved å merke av her vil bankkontonummer kontrolleres ved opprettelse av utbetalingsfil.

Kontroller KID-nummer ved opprettelse av utbetalingsfil: Merkes det av her vil KID-nummeret kontrolleres ved opprettelse av utbetalingsfil.

 

Innstillinger for filer som skal sendes til banken:

Katalog: Velg ønsket katalog for remitteringsfiler dersom du ikke ønsker å benytte den som er foreslått.

Filnavn: Her bestemmer du filnavn for remitteringsfilen.

Sekvensnummer: Nummeret vil øke ved generering av ny fil. Nummeret kan overstyres om ønskelig.

Transaksjonssekvens: Nummeret vil øke ved generering av ny fil. Nummeret kan overstyres om ønskelig.


Innstillinger for filer som mottas fra banken:

Bokføring: Her bestemmer du om bokføring av bilag skal bokføres i Bilagsregistrering, Hovedbok eller om de Aldri skal bokføres. Ved valg av Bilagsregistrering må bilagene overføres manuelt til hovedbok. Ved valg av Aldri må du registrere bilagene manuelt og deretter overføre til hovedbok for å lukke postene.

Hovedbokskonto: Her bestemmer du hovedbokskontoen som skal benyttes ved remittering.

Regel for remittering: Her bestemmer du hvordan bilagene skal se ut ved innlesing av returfil fra bank.

Bilagsart: Som standard benyttes Bank, men kan overstyres ved å velge annen bilagsart i nedtrekkslisten.


Kommentarer
Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Hva betyr de forskjellige valgene under Regel for remittering ? 

Vennligst forklar forskjellene på disse iht. bokføring, hvordan de vises i regnskapet etc. 

Ett bilag pr. dag, en banklinje pr.post

Ett bilag pr.dag, en banklinje

Ett bilag pr. innlest fil, en banklinje pr.post

Ett bilag pr. innlest fil, en banklinje

Pr. i dag har vi valgt Ett bilag pr. innlest fil, en banklinje pr. post. Ser at betalinger med samme forfallsdato blir samlet i samme bilag, og det er greit, men beløp ut av bank vises som en totalsum på bilaget, ikke oppdelt iht. leverandør, noe som gjør det litt bakvendt ved bankavstemningen.

Bidragsytere