Mine områder
Hjelp

Kildeskatt på lønn – spesielt om skattetrekk i feriepenger

03-06-2020 13:01
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1172 Visninger

Er du arbeidsgiver for utenlandske arbeidstakere som er med i ordningen for kildeskatt på lønn? Da må du være klar over at regelen om trekkfritak for feriepenger ikke gjelder for disse arbeidstakerne.

 

Reglene om trekkfritak for feriepenger gjelder ikke for kildeskatt på lønn

Skattebetalingsloven § 5-7 har bestemmelser om hvilke ytelser som det ikke skal foretas forskuddstrekk i, og den bestemmelsen gjelder ikke for skattetrekk etter kildeskatteordningen, se skattebetalingsloven § 5-4. Arbeidsgiver skal legge til grunn det skattekortet som gjelder på det tidspunktet feriepengene utbetales. Dette gjelder også selv om feriepengene er opptjent tidligere.

 

Eksempel

Skal du utbetale feriepenger i 2020 som er opptjent i 2019, og arbeidstakeren i 2020 er med i kildeskatteordningen, skal du foreta skattetrekk etter satsen på skattekortet for 2020. Det samme gjelder også om personen ikke lenger jobber for deg.

 

Hvordan kan du se om arbeidstakeren er med i kildeskatteordningen?

Skattekortet til arbeidstakeren er merket med tilleggsopplysningen "KildeskattPaaLoenn". Når du henter et skattekort på en person som er med i kildeskatteordningen, vil du også motta en egen informasjon i Altinn om at arbeidstakeren er med i kildeskatteordningen og at det skal trekkes skatt i 12 måneder.

 

Hvordan vises denne informasjonen i Mamut?

I Mamut vil du se tilleggsopplysningen «Kildeskatt på lønn» i ansattkortet på Vis- Lønn- Personalregister- Velg aktuelt ansattkort og klikk på fanen Lønn- Skattetrekk, se felt for tilleggsopplysning i vinduet for Skattekort. I lønnsregistreringen vises tilleggsopplysningen «kildeskattPaaLoenn» i nedre delen av vinduet til venstre side under «Trekkode».

 

Relaterte brukertips

Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere

 

 

Bidragsytere