Mine områder
Hjelp

Kom i gang med Lønn (video)

11-01-2013 08:00 (Sist oppdatert 24-07-2018)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 4928 Visninger

Denne artikkelen gjennomgår hvordan du enkelt tar i bruk lønnsmodulen i Mamut. Det vil bli gjennomgått opprettelse av ansatte, lønnsarter, standardlønn, samt gjennomføring av lønnskjøring.


Se opplæringsvideo herFirmainnstillinger

Klikk på VisInnstillinger - Firma. I feltet for kommune må firmakommune-nummeret fylles inn. Dette styrer hvilken kommune arbeidsgiveravgiften blir innberettet mot.

Under Økonomi-Land må konto for skattetrekk være lagt inn. 

Personalregister

Gå til VisLønn - Personalregister. Opprett en ny ansatt ved å klikke på Ny.


Kontaktinformasjon

Under Kontaktinformasjon legger du inn adresse, e-post, telefon osv. Øverst på verktøylinjen er det verdt å merke seg knappen Sortering. Her kan du velge sorteringen som skal være i personalregisteret, lønnsregisteringen, og på en del lønnsrapporter.


Lønn


Klikk på fanekortet lønn og deretter på knappen Lønn. I nedtrekkslisten for lønnsperiodisering velger du hvor ofte den ansatte får lønn. Vanligst her er å velge månedslønn. Vær oppmerksom på at om man velger en annen lønnsperiodisering, f.eks. 14 dagers lønn, så vil dette påvirke skattetrekket.

I nedtrekkslisten for utbetalingsmåte velger du giro dersom du utbetaler lønnen til den ansattes bankkonto. Kontant dersom du utbetaler kontant, og remittering dersom du benytter deg av lønnsremittering i Mamut.

Legg inn Bankkontoen lønnen skal inn på.

I nedtrekkslisten for medium lønnsslipp, må du velge om du skal printe ut lønnsslippene eller om du skal sende dem via e-post.

Under Arbeidstid må vi sette antall timer den ansatte jobber i uken, og om den ansatte jobber heltid eller deltid.

Under Satser spesifiseres selve lønnen. Opprett en ny sats ved å klikke på Ny.

I nedtrekkslisten for Lønnstype velger man mellom Månedslønn, Ordinær timelønn, 14-dagers lønn, Fast forskudd eller Grunnlønn overtid.


Skattetrekk

Klikk på Skattetrekk, og velg riktig år i nedtrekkslisten øverst. Deretter må fødselsdato og personnummer fylles ut. Er det ansatte med D-nummer, så holder det å fylle ut D-nummeret i feltet for personnummer.

Her må du også spesifisere skattekommune, skattetabell, prosentsats, og huke av dersom den ansatte har frikort.

Under ansettelsestid legges ansatt dato inn. Her er det viktig å legge inn riktig dato, på grunn av at datoen påvirker om ansatte skal være med i A-meldingen.

Dersom arbeidsgiveravgiften for den ansatte skal innberettes mot en annen kommune enn firmakommunen eller rapporteres på underkontor, så må det her hukes av for Overstyre Aga-kommune og deretter velge aktuell kommune.

Skal den ansatte ha utleggstrekk eller ekstra skattetrekk, så spesifiseres det her.


Ferie

Klikk deretter på Ferie. Her er det viktig at den ansatte står oppført med riktig feriepengesats, da dette påvirker feriepengelisten og avsetninger i regnskapet.

Avhukningen for Ekstra feriepenger skal hukes av før første lønnskjøring det året den ansatte fyller 59 år.

 

Firmainnstillinger for Lønn:

Gå til VisInnstillingerRegnskapModulinnstillingerLønn.

Dersom det blir kjørt lønn for en ideell organisasjon så må Grense for oppgavepliktig lønn bli satt til Høy sats.

Under fanekortet Tjenestepensjon, spesifiseres type pensjonsordning bedriften har.

 

Lønnsarter:

Vis - LønnLønnsarter. Her finner du lønnsartregisteret, og her kan du opprette nye og redigere eksisterende lønnsarter. Kode for A-meldingen  skal kun legges inn dersom lønnsarten skal innberettes på de ansatte i A-meldingen. Hvis det er en kode her, så må det også være avhuket for Innberetningspliktig, og omvendt.

Huk av for trekkgrunnlag og arbeidsgiveravgift dersom dette skal bli beregnet, og det vil også ved lønnskjøring automatisk bli bokført mot systemkontoene som er spesifisert i regnskapsinnstillingene.

Dersom lønnsarten er huket av for Utbetalt lønn, så vil lønnsarten komme til utbetaling ved lønnskjøring. Det er viktig å merke seg at dersom det er huket av for Utbetalt lønn, så bør Balansekontoen også være koblet mot konto for Skyldig lønn. Felt for antall og felt for pris må være avhuket for å få lov til å legge inn tall i disse feltene under lønnsregistrering. Skal slåes sammen på lønnslipp hukes av dersom vi vil at det bare skal vises én linje pr lønnsart på lønnsslippen. Rutinenummer er ikke noe som er vanlig å legge inn på egenopprettede lønnsarter, og brukes bare på enkelte systemopprettede lønnsarter. Tilskudd til pensjonsordninger skal kun hukes av dersom lønnsarten brukes til OTP, og det er firmaets andel. Avhukningen gjør at totalbeløpet ført mot lønnsarten kommer i feltet for OTP på i A-meldingen.

Se våre hjelpefiler (F1) for mer informasjon om de forskjellige innstillingene på lønnsarten.

 

Lønnskjøring:

Vis - LønnLønnsregistrering.


Standardlønn

Velg fanekortet Standardlønn. Dersom du har ganske like lønninger som blir kjørt hver måned, så anbefaler vi at standardlønn benyttes, slik at lønnsregistreringen blir effektivisert.

I nederste del av vindu ser du lønnsartene som systemet automatisk har lagt inn ut i fra innstillinger som på forhånd har blitt satt. I øverste del av vindu kan du legge inn andre aktuelle lønnsarter.

Klikk på Kopier standardlønn for å kopiere standardlønnen over til lønnsregistreringen. Velg mellom aktuell ansatt, eller alle ansatte.

Klikk på fanekortet Lønn for å se linjene som ble kopiert over.


Lønnskjøring

Når alle lønnslinjer er registeret kan lønnen kjøres. Klikk på Lønnsavregning og følg deretter veiviseren. Merk at når du kommer til periodisering, så er det viktig å nøye sjekke år og periode. Under lønn velges lønnskjøringsdato, året og perioden selve lønnen skal legge seg i lønnshistorikken. Dette påvirker A-meldingen og må derfor være riktig. Merk at det er hovedsaklig lønnskjøringsdatoen som avgjør hvilken A-meldingsmåned den vil telle for. Under Regnskap velges år og periode for hvor lønnsbilaget skal legge seg i hovedboken.

Når lønnen er ferdig kjørt vil den legge seg under fanekortet Historikk. Ved å markere linjen og klikke på Detaljer, vil du se lønnslinjene.

 

Bidragsytere