avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

(updated by Isabell Hernández VISMA ‎27-06-2019 16:19 )
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 536 Visninger

Skatteetaten gjør en del endringer f.o.m. januar 2019, og her følger en liste over de viktigste:

 

Det er 2 nye lønnsbeskrivelser fra januar 2019:

Tips skal oppgies i a-meldingen

Tips, også kalt drikkepenger, er en skattepliktig inntekt og skal fra 2019 rapporteres i a-meldingen, noe som medfører at ny inntekstbeskrivelse innføres fra 1.januar.

 

Som arbeidsgiver skal du oppgi beløpet i a-meldingen og foreta forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift av utbetalingen. Du må derfor holde oversikt over fordeling av tips mellom dine ansatte, uansett om tipsen gis direkte fra en kunde eller ved fordeling fra deg som arbeidsgiver.

 

Skattepliktig personalrabatt.

Det er innført klarere rammer for hva som kan mottas som skattefri personalrabatt i arbeidsforhold. Ny inntekstbeskrivelse innføres fra 1.januar

 

Varen eller tjenesten skal verdsettes til omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet. Rabatten kan
ikke overstige 50 prosent av markedsprisen for den enkelte vare eller tjeneste. Det er innført en øvre beløpsgrense for hvor mye som kan mottas skattefritt. Denne grensen er kr 7000.

Beløpsgrensen gjelder pr arbeidsgiver, pr år.

 

For at det skal være en personalrabatt er det et krav om at arbeidsgiver må omsette varen eller tjenesten i sin virksomhet. Rabatt hos kunder eller leverandører kan omfattes hvis varen eller tjenesten omsettes i arbeidsgivers virksomhet. Det er gjort unntak fra kravet om omsetning i konsernforhold.

 

Personalrabatter som ikke fyller vilkårene er skattepliktige fullt ut. Hvis beløpsgrensen overskrides er det overskytende skattepliktig.

 

 

Lønnsbeskrivelser som utgår fra januar 2019:

Overtidsmat

Ansatte som har arbeidet minst 10 timer sammenhengende kan få dekket et måltid skattefritt av arbeidsgiver. Dekningen må enten skje som en naturalytelse eller ved refusjon etter bilag, med foreslått beløpsgrense på kr 200 for skattefritaket. Inntektsbeskrivelsen for overtidsmat som utgiftsgodtgjørelse i a-meldingen oppheves fra 2019.

 

Kilometergodtgjørelse Elbil utgår

Det er bare én sats for trekkfri kilometergodtgjørelse. Inntektsbeskrivelsen «utgiftsgodtgjørelse – kilometergodtgjørelse elbil» utgår fra 2019.

Kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil rapporteres som trekkfri kilometergodtgjørelse bil eller trekkpliktig kilometergodtgjørelse.

 

Bedriftsbarnehageplass utgår

Inntektsbeskrivelsen «naturalytelse—bedriftsbarnehage» utgår fra 2019.

 

Tilskudd til barnehageplass utgår

Inntektsbeskrivelsen «naturalytelse—tilskudd barnehageplass» utgår fra 2019.

 

Skjerpet kontroll av datoer på arbeidsforholdet

Du kan ikke slutte i jobben før du har startet (MAGNET_EDAG-285).

Du kan heller ikke starte i jobben før du er født (MAGNET_EDAG-284).

Les mer i Skattetatens nyhetsbrev fra a-ordningen

 

Bidragsytere