Mine områder
Hjelp

Rutiner for sikkerhetskopiering

06-05-2011 09:00 (Sist oppdatert 29-10-2018)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1747 Visninger

Det er viktig å innarbeide seg rutiner for sikkerhetskopiering av data som du har lagt inn i Mamut. Her følger noen enkle råd på rutiner man bør innarbeide.

Denne artikkelen gjelder ikke for Mamut Application Hosting-kunder. Sikkerhetskopiering for Mamut Application Hosting-kunder skjer allerede automatisk hver tredje time.


Det er viktig med regelmessige rutiner for sikkerhetskopiering (backup) av data i Mamut, noe som kan spare deg for mye tid og irritasjon dersom uhellet først er ute.


Hvor ofte skal jeg ta sikkerhetskopi?
Brukeren, eller systemansvarlig, er selv ansvarlig for å opprette en rutine for sikkerhetskopiering av datafiler (backup). Frekvensen på sikkerhetskopieringer er avhengig av hvor ofte programmet brukes og måten programmet brukes på. Men som en hovedregel bør du ta sikkerhetskopi hver dag når du er ferdig med å jobbe i programmet.

Det er ikke nødvendig å foreta løpende sikkerhetskopiering dersom bruker kun gjør oppslag og tar utskrifter fra et eksisterende datasett. Men foretas det stadig nye registreringer, f.eks. oppretting av nye kontakter, endringer av adresser osv., bør du sikre disse dataene ved å ta sikkerhetskopi. Ved en eventuelt systemkræsj vil det være både tidkrevende og vanskelig å rekonstruere datasettet.


Når du er ferdig for dagen:

Som nevnt anbefales det å ta en ny sikkerhetskopi hver gang du er ferdig med å jobbe i Mamut, ikke minst hvis du bruker Mamut som arbeidsverktøy hver eneste dag. Du vil få spørsmål om å foreta en sikkerhetskopiering automatisk hver gang du avslutter Mamut. Svarer du Ja på dette spørsmålet, vil du alltid ha en oppdatert sikkerhetskopi tilgjengelig.


Ekstern sikkerhetskopi:

Lagring av sikkerhetskopi kan gjøres på harddisk, ekstern disk eller et annet lagringsmedium. Ved installering av Mamut og oppretting av datasett blir det laget en katalog som heter C:\Documents and Settings\All Users\Public Mamut\Mamut\Data\SystemXXXX\Backup\ i Windows XP og C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut\Data\SystemXXXX\Backup\ i Windows Vista (der XXXX står for nummeret på instansen i SQL Server), på harddisken din. Denne katalogen kan benyttes ved hyppige og midlertidige sikkerhetskopieringer av de registreringene som foretas. Imidlertid kan det forekomme skrivefeil på harddisk og det er en fare for at harddisken kan havarere fullstendig. Derfor anbefales det at brukeren tar daglig sikkerhetskopiering og lagrer disse på CD-er eller et annet eksternt lagringsmedium. På den måten har du alltid sikret dataene dine selv om PC-en eller harddisken skulle havarere.


Ved oppdatering:
Når du skal oppdatere ditt Mamut-program, anbefales det å foreta sikkerhetskopiering før du setter igang med selve oppdateringen av programmet. Mamut tar sikkerhetskopi til harddisk (C:\Documents and Settings\All Users\Public Mamut\Mamut\Data\SystemXXXX\Backup\ i Windows XP og C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut\Data\SystemXXXX\Backup\ i Windows Vista) automatisk når du oppgraderer, men sjansen for at noe kan skje er likevel til stede. Derfor bør du ta en sikkerhetskopi til en ekstern disk før du oppdaterer. På den måten sikrer du at data ikke går tapt. 

Du kan opprette en sikkerhetskopi ved å gå til Fil - Sikkerhetskopiering - Utfør sikkerhetskopiering.
Du kan sette innstillinger for sikkerhetskopiering ved å gå til Fil - Sikkerhetskopiering - Innstillinger (se bilde nedenfor). Her velger du blant annet standard filbane for sikkerhetskopi, samt om du ønsker at det skal foretas automatisk sikkerhetskopiering ved avslutning av programmet.


Bidragsytere