avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Honorar - Visma DI

05-02-2015 21:15 (Sist oppdatert 22-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 445 Visninger

Ved utfakturering til kunde kan det lages en automatisk fordeling av honorar til selger slik at denne senere kan remitteres på vanlig måte i DI-Regnskap.

Egenskaper/innstillinger

Før du kan ta i bruk løsningen, må du klargjøre systemet for dette.

Slik gjør du det:

  1. Opprett selgere (Fil | Grupper | Selgere)
  2. Legg inn neste ordrenummer på ordreserie 5 (Egenskaper | Tellere/nummerserier | DI-Fakturering)
  3. Sett inn egenskaper for løsningen (Egenskaper | DI-Fakturering | Oppdatering/kontering, Spesialkontering Type 1)


Pkt. 1 - Opprett selgere

Under Fil | Grupper | Selgere oppretter du selgere med provisjonsprosent.

Når en ordre blir fakturert og sendt til oppdatering vil systemet da sjekke om det ligger inne en selger på ordren, og om denne har en prosentsats liggende inne. Er det tilfelle splittes salgsposteringen opp i x % på kjøpskonto og x % (samme prosentsats som kjøpskonto) (fra selger) på selgers leverandørkonto.


Pkt. 2 – Ordrenummerserie

For å generere leverandørpostens bilagsnummer, må du legge inn neste ordrenummer på ordreserie 5. Dette gjør du i meny Egenskaper | Tellere/nummerserier | DI-Fakturering.

Honorar1

Pkt. 3 – Kontering

Legg inn egenskaper i meny Egenskaper | DI-Fakturering | Oppdatering/kontering, Spesialkontering Type 1.

Honorar2


Feltforklaringer:

Spesialbehandling ved kontering: 1 - Koden angir om kontering til DI–Regnskap skal skje på vanlig måte eller etter spesialregler.

Leverandørnummergenerering: 25000 - Verdien her adderes til ordrens selgernummer for å generere et leverandørnummer.

Kjøpskontogenerering: 1000 - Verdien her adderes til varelinjens salgskontonummer for å generere et kjøpskontonummer. (Er salgskonto 3110 – blir kjøpskonto 4110 når det ligger 1000 på denne koden).

Forfallsdatotillegg: 20 - Leverandørposten får forfallsdato = kundens faktura (for remittering). Ønsker du å legge på et antall dager kan du legge inn en verdi her.

 

Rutine

Registrering av ordre

Lag ordre på vanlig måte, registrer selger nummer, og leveringsdato i ordrehodet. Gjør ferdig ordren på vanlig måte.


Oppretting av leverandørnummer på selger

Ved utfakturering og oppdatering vil det genereres en post på selgerens leverandørnummer. Du må selv opprette denne leverandøren i kontovedlikehold.
Logikken er at selgernummer legges til tallet du har lagt inn i egenskap Leverandørnummergenerering. (Husk å slå av automatisk tildeling av neste leverandørnummer før du registrerer kontoen).

 

Oppretting av kjøpskonto

Ved utfakturering blir det postert en kostnad på en kjøpskonto tilsvarende det du har satt opp i egenskaper i meny Egenskaper | DI-Fakturering | Oppdatering/kontering, Spesialkontering Type 1. Denne hovedbokskontoen bør opprettes før du går videre.

 

Klargjøring av ordre

I meny Faktura | Klargjøre kan du sortere ut ordre for klargjøring på bakgrunn av leveringsdato. Det er tidligste leveringsdato på ordren som er utvalgskriteriet.

 

Utfakturering

Utfakturering foregår som normalt.

 

Oppdatering/etteroppdatering

Ved oppdatering av faktureringen, dannes det en postering til DI-Regnskap på selgerens leverandørnummer med %-andelen av utfakturert beløp. Det skrives ut en posteringsjournal sammen med fakturajournalen som viser beløp og kontonummer på selgeren.

 

Oppdatering i DI-Regnskap

  • I bunten i DI-Regnskap ligger det en inntekt på salgskontoen som er definert på varen. I tillegg ligger det en kostnad på tilsvarende kjøpskonto.
  • På reskontro er det registrert en fordring mot kunden som har kjøpt tjenesten, og en forpliktelse mot selgerens leverandørkonto.
  • Beløpet som er registrert på selgeren er en prosentvis del av det som er fakturert kunden – i henhold til opplysningene registrert på selgeren under Fil | Grupper | Selgere.
  • Forfallsdato på leverandørposten er lik kundens fakturadato med evt. tillegg av antall dager registrert i egenskap Egenskaper | DI-Fakturering | Oppdatering/kontering, Spesialkontering Type 1 for Forfallstillegg.  
Bidragsytere