avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Quality Management

Sorter etter:
Sist oppdatert av Ruben_Auren VISMA ‎28-10-2019 11:41
Hvordan sende dokument til signering? Du kan sende et dokument som ligger i dokumentarkivet på klienten under   Hjem (firmanavn)   | Dokumenter | Dokumenter. Velg dokumentet du ønsker å send, og klikk på   Send til signering   i båndet øverst i bildet under fanen   Dokument   og gruppen   Visma Sign. For informasjon om hvordan man setter opp en slik integrering se her .   Du får da opp et signeringsbilde hvor du velger hvem som skal signere. Du har også mulighet til å importere et dokument samtidig som du sender dette til signering, og kan gjøres fra dokumentoversikten eller i bildet for  Signeringer . Dette dokumentet blir også automatisk importert til dokumentarkivet.   Meny Hva som vises i menyen kan variere litt. Dersom du velger å sende et dokument til signering uten å velge et dokument i dokumentarkivet, vil du også få valg om å søke frem dokument eller velge fil som skal importeres og så sendes i tillegg til standardvalgene. Bildet over viser standard meny som vises når man har valgt dokument i dokumentarkivet, mens beskrivelsene under viser alle kommandoene:   Kommando Beskrivelse Dokument Velg dokument Viser søkedialogen for å søke frem dokument fra dokumentarkivet. Velg fil Viser dialog for å søke frem fil fra disken. Filen vil bli importert til dokumentarkivet under sending til signering. Signeres av Legg til Legger til ny mottaker i oversikten. Du kan skrive direkte i linjen dersom dokumentet skal signeres av noen som ikke er opprettet som kontaktperson på selskapet. Søk etter Viser dialogen for å søke etter signeringsmottaker. Fjern Fjerner den valgte mottakeren fra listen. Innlogget medarbeider Legger til innlogget medarbeider som mottaker i listen over mottakere som signere dokumentet. Dokument mottaker Legger til dokumentets mottaker som mottaker i listen over mottakere som signere dokumentet. Dette valget vil kun være tilgjengelig dersom du velger et dokument fra dokumentarkivet. Dokument forfatter Legger til dokumentets forfatter som mottaker i listen over mottakere som signere dokumentet. Dette valget vil kun være tilgjengelig dersom du velger et dokument fra dokumentarkivet. Dokument avsender Legger til dokumentets avsender som mottaker i listen over mottakere som signere dokumentet. Dette valget vil kun være tilgjengelig dersom du velger et dokument fra dokumentarkivet. Dokument mottakerkontakt Legger til dokumentets mottakerkontakt som mottaker i listen over mottakere som signere dokumentet. Dette valget vil kun være tilgjengelig dersom du velger et dokument fra dokumentarkivet. Send Send til signering Sender dokumentet til signering og videre behandling i   Visma Sign .   Valg i signeringsbilde I signeringsbildet velger du blant annet navn på dokumentet du skal sende, mottakere som også skal signere dokumentet. Beskrivelse av egenskaper i bildet   Dokument Her kan du sette et navn på dokumentet. Dette vil være navnet som vises i   Visma Sign   og kommer frem i e-post til mottaker.   Signeres av Viser mottakere som skal signere dokumentet. Du kan skrive direkte i feltene for legge til mottakere, eller benytte knappen i båndet øverst i bildet. Dersom du legger inn e-postadresse blir det sendt invitasjon på e-post, og legger du inn telefonnummer (mobil), blir det sendt invitasjon på SMS. Legger du inn begge deler blir det både sendt e-post og SMS. Du kan også velge språk du ønsker skal bli benytte i invitasjon og linker for signering sendt til mottaker. Egenskaper (Valgfritt) Meldingstekst Valgfri tekst som blir sendt til mottaker, både til SMS og e-post om du velger begge leveringsalternativene. NB!   Det er samme meldingstekst som blir sendt til alle mottakere. Velger du ulike språk til forskjellige mottakere under   Signeres av, bør du benytte en meldingstekst som vil være forståelig på alle språk som er valgt. Frist for signering Dersom du har behov for å sette frist for når signering må skje, kan du sette inn dato for dette her. Du kan også benytte hurtigknappene for å velge antall dager frem i tid fristen skal være. Gi beskjed til alle mottakere når alle har signert Krysser du av her blir det sendt varsel til alle mottakere når dokumentet er ferdig signert. Dette blir sendt til samme kanal som den originale invitasjonen. Send med en kopi av signert dokument til alle mottakere Krysser du av for denne blir kopi av signert dokument sendt med på e-post til alle mottakere. Er denne ikke krysset av, får mottakere i stedet en lenke hvor de kan hente ned dokumentet. Send SMS Dersom du ikke ønsker å sende SMS, til tross for at det er valgt telefonnummer i oversikten over mottakere, kan du slå av dette her. Behold originaldokument Dette valget er kun tilgjengelig dersom du har valgt annen dokumenttype enn PDF. Er dette valget krysset av blir det laget en kopi av det originale dokumentet som blir konvertert til PDF og sendt til   Visma Sign . Alle dokumenter som skal sendes til   Visma Sign   for signering må være PDF-dokument.   Status på dokumenter Under   Hjem (firmanavn)   | Dokumenter | Signeringer   ser du en oversikt over alle dokumenter som er sendt til   Visma Sign   og status på disse dokumentene.   Systemet vil automatisk oppdatere signeringsstatus på dokumenter med jevne mellomrom.   Øverste del av bildet viser dokumenter som er sendt til signering, og nederste del viser mottakere og status for om valgt dokument er lest eller signert av mottakeren. I kolonnen for   Påminnelse   kan du klikke på   Send påminnelse   til mottakere som ennå ikke har signert.   Tips!   Har du mange dokumenter i oversikten, kan du velge å vise for eksempel bare mine dokumenter, kun ikke signerte dokumenter, med videre i bildet fra hurtigutvalgsknappen øverst i bildet.   Du kan også alternativt velge å se status på dokumentet og signeringsstatus på de enkelte mottakerne ved å klikke på   Vis signeringsstatus   i gruppen   Visma Sign   under fanen for   Signering   i båndet øverst i bildet.   Tips!   Signeringsstatus på selve dokumentet kan du også se i dokumentarkivet ved å hente frem kolonner for   Signeringsstatus.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎25-07-2019 13:51
Denne beskrivelsen gjelder KUN dersom du ønsker separat fakturering på en eller flere avdelinger.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎25-07-2019 13:32
Beregning av bruttofortjeneste brukes av firmaer som har varelager, og som ønsker en beregning av varelageret hver måned.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎25-07-2019 13:25
Ønskes delvis forskuddsbetaling av en vare som er bestilt, må DI-Fakturering klargjøres for dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎24-07-2019 14:53
Du kan foreta en automatisk postering i regnskapet, basert på innkjøpspris av varen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎24-07-2019 13:47
Brevmaler, dokumentmaler og etiketter i DI-Office
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎24-07-2019 13:04
Hensikten med å registrere avhengighet mellom oppgaver, er å redusere antall oppgaver i oppgavevisningen i Kalender.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 14:58
Bilagsartmaler kan lages for å effektivisere bilagsregistreringsrutinen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎23-07-2019 13:32
Dersom du har avtale med et factoringselskap for innkreving av faktura, må du opprette avtalen med nødvendige opplysninger.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 13:22
Noen ganger havner føringer mot Samlekonto (f.eks 19999), f.eks ved returdata bank og benyttet feil kidnr. Dette er en reservert konto som ikke automatisk lar seg føre mot.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 12:51
Dersom du skal rapportere på "fjoråret" etter at du har kjørt årsavslutning i Visma DI kommer ikke riktig tall fram
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 12:24
Ved hjelp av tilleggsmodulen Datafangst vil du kunne importere transaksjoner fra DI-Business.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 12:18
Får Lagring feilet under lagring av datasett.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 10:25
AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger fra privatpersoner til bedrifter. På vegne av bankene sørger Nets (BBS) for at regningene trekkes direkte fra betalers konto på forfallsdato. Det betyr mindre utestående og lavere faktureringskostnader.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 10:22
Det er en mulighet til å skrive ut en omskrift under Bilag | Omskrift av siste kontrolliste. Imidlertid hvis det er oppdatert andre bunter i mellomtiden, mistes denne muligheten.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 10:18
Det er viktig å overføre malene du benytter for å opprette nye klienter i DI-Business til nytt år.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 10:16
Å samle medarbeiderne i grupper gir bedre oversikt og enklere administrasjon.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 10:09
Skal du endre hyppighet på en arbeidsoppgave knyttet til et oppdrag?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎23-07-2019 09:52
Slik får du oversikt over ordrer som er slettet eller har endret status i DI-Fakturering
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎23-07-2019 09:50
Meldingen kommer dersom det er valgt utskrift av "Kun hovedprosjekt", eller "Totalsum"
Vis hele artikkelen