Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Quality Management

Sorter etter:
Med Visma DI kan du ta hånd om banktransaksjoner direkte i økonomisystemet. Modulen Visma.net AutoPay gjør betaling enklere, raskere og sikrere.   Ved oppstart av Visma.net AutoPay anbefaler vi oppgradering til versjon 12.1.1 av Visma DI før igangsetting. Fra versjon 12.1.1 får du full funksjonalitet av Visma.net AutoPay. Versjoner eldre enn 12.1.1 har betydelige begrensninger med hensyn til å kunne kombinere inn- og utbetalinger på banker med XML-format.  Instruksjoner nedenfor forutsetter at man minimum kjører versjon 12.1.1.   Remitterer du med Visma DI i dag og ønsker overgang til Visma.net AutoPay?    1. Avtale med bank Kontakt din bankforbindelse for å få avklart om du kan videreføre eksisterende avtale, eller må opprette en ny remitteringsavtale ved overgang til Visma.net AutoPay.  På denne siden finner du prosedyrer og informasjon om din bank. OBS! Avtal tidspunkt med banken din. Planlegg remittering ut fra oppgitt dato for overgang til Visma.net AutoPay.  Sett siste mulige forfallsdato før overgang, slik at du får inn all returdata på forfalte poster og unngår manuell bokføring. Ved oppstart av innbetalingsretur via Visma.net AutoPay må kundeenhetsID endres til 0011542, dette kan meldes til payment-test-no@nets.eu   2. Lisens Hvis du ikke bruker visma.net i dag må lisens for Visma.net AutoPay bestilles ved å sende en epost til lisens@visma.com for å få lagt inn lisens på aktuelt selskap. Det er viktig at du informerer om kundenummer, din e-postadresse og navn. Personen som registrerer bestillingen vil også være den som må godkjenne vår Terms of Services ved oppstart av tjenesten. Er du derimot allerede igang med visma.net og har opprettet en administratorbruker på ditt selskap? Da har du signert vår Terms of Services og lisens for visma.net AutoPay er automatisk registrert på ditt selskap.    3. Oppsett og installasjon Utfyllende instrukser for oppsett i Visma.net Autopay-portal, installasjon av kommunikasjonsprogram for AutoPay og oppsett i Visma DI finner du i brukerdokumentasjon: Visma.net AutoPay i Visma DI    Har du ikke benyttet deg av remittering via Visma DI tidligere?    1. Avtale med bank Har din bank direkte remittering mot AutoPay eller må avtalen rutes via en banksentral som Nets eller Evry? Informasjon om banker og bankavtaler finner du på denne siden.   2. Lisens Hvis du ikke bruker visma.net i dag må lisens for Visma.net AutoPay bestilles ved å sende en epost til lisens@visma.com for å få lagt inn lisens på aktuelt selskap. Det er viktig at du informerer om kundenummer, din e-postadresse og navn. Personen som registrerer bestillingen vil også være den som må godkjenne vår Terms of Services ved oppstart av tjenesten. Er du derimot allerede igang med visma.net og har opprettet en administratorbruker på ditt selskap? Da har du signert vår Terms of Services og lisens for visma.net AutoPay er automatisk registrert på ditt selskap.    Videre trenger du lisens for DI-Elbet for å kunne foreta remittering eller motta elektroniske innbetalinger. Ta kontakt med din selgerkontakt dersom du ikke har lisens for DI-Elbet.   3. Oppstart og installasjon Utfyllende instrukser for oppsett i Visma.net Autopay-portal, installasjon av kommunikasjonsprogram for AutoPay og oppsett i Visma DI finner du i brukerdokumentasjon: Visma.net AutoPay i Visma DI     Informasjon og forutsetninger: Visma DI versjon 12.0.3 eller eldre kan kun lese OCR (strukturerte innbetalinger med KID). Disse kommer fra Nets i et gitt format (ikke nytt XML-format). Har du Visma DI versjon 12.0.X fører dette til at avtaler som skal settes opp med remittering via nytt XML-format, dvs banker som kommuniserer direkte med AutoPay (DNB, Nordea, SEB og Danske Bank) IKKE kan motta innbetalinger via AutoPay på samme tid. Da må man som alternativ få innbetalingene på fil som tidligere. For banker som faller inn under Nets- eller Evry-paraplyene er dette ikke noe problem. Vi anbefaler derfor oppgradering til Visma DI versjon 12.1.1 for å unngå begrensninger med tanke på formater som nevnt over.   Alle banker unntatt Nets støtter utlandsremittering og sending av kreditnota uten kryssing i Visma DI i forkant. Nets støtter kun remittering av innlandsbetalinger.   NB!  DI-Elbet støtter kun bankkonti hvor kontoens valuta er i NOK. Dersom det benyttes valutakonto, f.eks. bankkonto i EUR, vil ikke retur fra banker eller Visma.net AutoPay bli behandlet korrekt. Er det valgt å benytte valutakonti i remitteringen, må man være oppmerksom på at bunter må korrigeres manuelt i forbindelse med valutakurser, agio og beløp før disse kan oppdateres. Benyttes Visma.net AutoPay, må man i tillegg slå av automatisk oppdatering av bunter.   Større virksomheter som skal betale faktura i Euro må fra 31.10.2016 remittere på format ISO 20022. Dette gjelder bedrifter med over 10 ansatte, eller med minst 2 millioner Euro i omsetning. Oppdatert info om hvilke banker som støtter formatet finner du her.   Ellers ligger generell info om Visma.net AutoPay her.  
Vis hele artikkelen
24-11-2017 10:11 (Sist oppdatert 16-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2011 Visninger
Hvordan sende dokument til signering? Du kan sende et dokument som ligger i dokumentarkivet på klienten under Hjem (firmanavn) | Dokumenter | Dokumenter. Velg dokumentet du ønsker å send, og klikk på Send til signering i båndet øverst i bildet under fanen Dokument og gruppen Visma Sign. For informasjon om hvordan man setter opp en slik integrering se her .   Du får da opp et signeringsbilde hvor du velger hvem som skal signere. Du har også mulighet til å importere et dokument samtidig som du sender dette til signering, og kan gjøres fra dokumentoversikten eller i bildet for Signeringer. Dette dokumentet blir også automatisk importert til dokumentarkivet.   Meny Hva som vises i menyen kan variere litt. Dersom du velger å sende et dokument til signering uten å velge et dokument i dokumentarkivet, vil du også få valg om å søke frem dokument eller velge fil som skal importeres og så sendes i tillegg til standardvalgene. Bildet over viser standard meny som vises når man har valgt dokument i dokumentarkivet, mens beskrivelsene under viser alle kommandoene:   Kommando Beskrivelse Dokument Velg dokument Viser søkedialogen for å søke frem dokument fra dokumentarkivet. Velg fil Viser dialog for å søke frem fil fra disken. Filen vil bli importert til dokumentarkivet under sending til signering. Signeres av Legg til Legger til ny mottaker i oversikten. Du kan skrive direkte i linjen dersom dokumentet skal signeres av noen som ikke er opprettet som kontaktperson på selskapet. Søk etter Viser dialogen for å søke etter signeringsmottaker. Fjern Fjerner den valgte mottakeren fra listen. Innlogget medarbeider Legger til innlogget medarbeider som mottaker i listen over mottakere som signere dokumentet. Dokument mottaker Legger til dokumentets mottaker som mottaker i listen over mottakere som signere dokumentet. Dette valget vil kun være tilgjengelig dersom du velger et dokument fra dokumentarkivet. Dokument forfatter Legger til dokumentets forfatter som mottaker i listen over mottakere som signere dokumentet. Dette valget vil kun være tilgjengelig dersom du velger et dokument fra dokumentarkivet. Dokument avsender Legger til dokumentets avsender som mottaker i listen over mottakere som signere dokumentet. Dette valget vil kun være tilgjengelig dersom du velger et dokument fra dokumentarkivet. Dokument mottakerkontakt Legger til dokumentets mottakerkontakt som mottaker i listen over mottakere som signere dokumentet. Dette valget vil kun være tilgjengelig dersom du velger et dokument fra dokumentarkivet. Send Send til signering Sender dokumentet til signering og videre behandling i Visma Sign.   Valg i signeringsbilde I signeringsbildet velger du blant annet navn på dokumentet du skal sende, mottakere som også skal signere dokumentet. Beskrivelse av egenskaper i bildet   Dokument Her kan du sette et navn på dokumentet. Dette vil være navnet som vises i Visma Sign og kommer frem i e-post til mottaker.   Signeres av Viser mottakere som skal signere dokumentet. Du kan skrive direkte i feltene for legge til mottakere, eller benytte knappen i båndet øverst i bildet. Dersom du legger inn e-postadresse blir det sendt invitasjon på e-post, og legger du inn telefonnummer (mobil), blir det sendt invitasjon på SMS. Legger du inn begge deler blir det både sendt e-post og SMS. Du kan også velge språk du ønsker skal bli benytte i invitasjon og linker for signering sendt til mottaker. Egenskaper (Valgfritt) Meldingstekst Valgfri tekst som blir sendt til mottaker, både til SMS og e-post om du velger begge leveringsalternativene. NB! Det er samme meldingstekst som blir sendt til alle mottakere. Velger du ulike språk til forskjellige mottakere under Signeres av, bør du benytte en meldingstekst som vil være forståelig på alle språk som er valgt. Frist for signering Dersom du har behov for å sette frist for når signering må skje, kan du sette inn dato for dette her. Du kan også benytte hurtigknappene for å velge antall dager frem i tid fristen skal være. Gi beskjed til alle mottakere når alle har signert Krysser du av her blir det sendt varsel til alle mottakere når dokumentet er ferdig signert. Dette blir sendt til samme kanal som den originale invitasjonen. Send med en kopi av signert dokument til alle mottakere Krysser du av for denne blir kopi av signert dokument sendt med på e-post til alle mottakere. Er denne ikke krysset av, får mottakere i stedet en lenke hvor de kan hente ned dokumentet. Send SMS Dersom du ikke ønsker å sende SMS, til tross for at det er valgt telefonnummer i oversikten over mottakere, kan du slå av dette her. Behold originaldokument Dette valget er kun tilgjengelig dersom du har valgt annen dokumenttype enn PDF. Er dette valget krysset av blir det laget en kopi av det originale dokumentet som blir konvertert til PDF og sendt til Visma Sign. Alle dokumenter som skal sendes til Visma Sign for signering må være PDF-dokument.   Status på dokumenter Under Hjem (firmanavn) | Dokumenter | Signeringer ser du en oversikt over alle dokumenter som er sendt til Visma Sign og status på disse dokumentene.   Systemet vil automatisk oppdatere signeringsstatus på dokumenter med jevne mellomrom.   Øverste del av bildet viser dokumenter som er sendt til signering, og nederste del viser mottakere og status for om valgt dokument er lest eller signert av mottakeren. I kolonnen for Påminnelse kan du klikke på Send påminnelse til mottakere som ennå ikke har signert.   Tips! Har du mange dokumenter i oversikten, kan du velge å vise for eksempel bare mine dokumenter, kun ikke signerte dokumenter, med videre i bildet fra hurtigutvalgsknappen øverst i bildet.   Du kan også alternativt velge å se status på dokumentet og signeringsstatus på de enkelte mottakerne ved å klikke på Vis signeringsstatus i gruppen Visma Sign under fanen for Signering i båndet øverst i bildet.   Tips! Signeringsstatus på selve dokumentet kan du også se i dokumentarkivet ved å hente frem kolonner for Signeringsstatus.
Vis hele artikkelen
28-10-2019 11:05 (Sist oppdatert 28-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1681 Visninger
Denne beskrivelsen gjelder KUN dersom du ønsker separat fakturering på en eller flere avdelinger.
Vis hele artikkelen
05-02-2015 06:32 (Sist oppdatert 25-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1293 Visninger
Beregning av bruttofortjeneste brukes av firmaer som har varelager, og som ønsker en beregning av varelageret hver måned.
Vis hele artikkelen
05-02-2015 07:22 (Sist oppdatert 25-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1352 Visninger
Ønskes delvis forskuddsbetaling av en vare som er bestilt, må DI-Fakturering klargjøres for dette.
Vis hele artikkelen
05-02-2015 19:55 (Sist oppdatert 25-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1301 Visninger
Du kan foreta en automatisk postering i regnskapet, basert på innkjøpspris av varen.
Vis hele artikkelen
05-02-2015 06:20 (Sist oppdatert 24-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1061 Visninger
Brevmaler, dokumentmaler og etiketter i DI-Office
Vis hele artikkelen
05-02-2015 18:42 (Sist oppdatert 24-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1313 Visninger
Hensikten med å registrere avhengighet mellom oppgaver, er å redusere antall oppgaver i oppgavevisningen i Kalender.
Vis hele artikkelen
04-02-2015 04:56 (Sist oppdatert 24-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1108 Visninger
Bilagsartmaler kan lages for å effektivisere bilagsregistreringsrutinen.
Vis hele artikkelen
05-02-2015 06:50 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1136 Visninger
Dersom du har avtale med et factoringselskap for innkreving av faktura, må du opprette avtalen med nødvendige opplysninger.
Vis hele artikkelen
29-01-2015 20:59 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1311 Visninger
Noen ganger havner føringer mot Samlekonto (f.eks 19999), f.eks ved returdata bank og benyttet feil kidnr. Dette er en reservert konto som ikke automatisk lar seg føre mot.
Vis hele artikkelen
11-08-2015 17:41 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1260 Visninger
Dersom du skal rapportere på "fjoråret" etter at du har kjørt årsavslutning i Visma DI kommer ikke riktig tall fram
Vis hele artikkelen
19-01-2015 20:33 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1272 Visninger
Ved hjelp av tilleggsmodulen Datafangst vil du kunne importere transaksjoner fra DI-Business.
Vis hele artikkelen
05-02-2015 17:03 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1164 Visninger
Får Lagring feilet under lagring av datasett.
Vis hele artikkelen
11-02-2015 17:28 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1238 Visninger
AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger fra privatpersoner til bedrifter. På vegne av bankene sørger Nets (BBS) for at regningene trekkes direkte fra betalers konto på forfallsdato. Det betyr mindre utestående og lavere faktureringskostnader.
Vis hele artikkelen
29-01-2015 21:05 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1198 Visninger
Det er en mulighet til å skrive ut en omskrift under Bilag | Omskrift av siste kontrolliste. Imidlertid hvis det er oppdatert andre bunter i mellomtiden, mistes denne muligheten.
Vis hele artikkelen
25-11-2016 13:00 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1320 Visninger
Det er viktig å overføre malene du benytter for å opprette nye klienter i DI-Business til nytt år.
Vis hele artikkelen
06-02-2015 07:10 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1257 Visninger
Å samle medarbeiderne i grupper gir bedre oversikt og enklere administrasjon.
Vis hele artikkelen
12-02-2015 03:20 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1258 Visninger
Skal du endre hyppighet på en arbeidsoppgave knyttet til et oppdrag?
Vis hele artikkelen
11-02-2015 19:21 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1275 Visninger
Slik får du oversikt over ordrer som er slettet eller har endret status i DI-Fakturering
Vis hele artikkelen
20-06-2015 24:56 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1496 Visninger