avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Susanne Grure VISMA ‎16-01-2019 09:36
Har du en reise/utlegg under "Detaljer mangler" i Visma Employee appen er det på grunn av at utleggstypen du har valgt krever mer informasjon. Denne informasjonen kan bare fylles ut i Visma.net Expense.  Ønsker du å sende inn til godkjenning med den valgte utleggstypen er dette kun mulig å gjøre via Visma.net Expense på web.  En alternativ løsning er å velge en annen utleggstype og legge inn en kommentar om dette. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎08-01-2019 14:03
Bedrifter som bruker statens satser må nå etter årsskifet selv aktivere "Bruk sats fra statens særavtale" på typene "Innland over 12 timer" og "Innland 6 - 12 timer".   Gå til Expense | Inntillinger | Typer | Diett, klikk deg inn på typene, sett hake for "Bruk sats fra statens særavtale" og lagre.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎02-01-2019 09:42
 Siden A-meldingskoden for El-bil ikke lenger skal brukes kan typen Elbil i Expense deaktiveres.   Expense | Innstillinger | Kjøring   Klikk typen "El-bil" fjern hake for aktiv og lagre så er den deaktivert.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mina Røisland1 VISMA ‎13-12-2018 10:38
I denne artikkelen vil du finne alle brukertipsene som vil være aktuelle for deg som bruker av Visma.net Expense.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎11-12-2018 16:01
Det er endret design samt noen andre småting på Expense | Rapporter | Generer Lønnfil.    Istedenfor at du først velger filformat og setter status til overført lønn klikker du nå først "Last ned lønnsfil".     Deretter åpner det seg mulighet for å velge filformat og sette status. Ellers brukes siden som før.     Se også importere lønnfil etter 4. desember 2018.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎11-12-2018 16:00
Det er endret design på Expense | Rapporter | Lønnsfiler, men funksjonen er den samme.   Klikk først på den filen du vil avbryte slik at den åpner seg.     Så klikker du "Avbryt alle". Da kan du gå til Expense | Rapporter | Generer lønnsfil og generere filen på ny.     Se også Generere lønnsfil etter 4. desember 2018.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎21-11-2018 09:31
Hvis du ikke benytter Visma.net tilknyttet et windowsbasert system fra Visma (slik som Visma Lønn), må OPG installeres. Vi anbefaler at OPG installeres av en Visma partner.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎25-10-2018 10:42
Har du reiser som berøres av nye regler omtalt her. Da kan du lage en "type" for å få dette håndtert.   Trekkpliktig sats angis på typen, bruker registrerer typen de dager dette er aktuelt (med 1 i antall hver dag).   Les hvordan dette kan gjøres her  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎24-10-2018 10:27
Her finner du en veiledning for hvordan du registrer et utlegg, enten alene eller knyttet mot en kjørebok / reiseregning.
Vis hele artikkelen
av Renate Martensson VISMA
 I versjon 3.9 av Expense ble passordkrav til integrasjonsbruker endret.   Passordkravet er minst 20 tegn, minst en stor og liten bokstav (A-z, a-z). Minst et siffer og et spesialtegn. Mellomrom / "space" er ikke tillatt.   Se brukertips for oppsett av integrasjonsbruker i Expense og Visma Lønn her.   MERK! I Expense får du opprettet passord med bokstaver fra A-Å/a-å, men Visma Lønn tillater bare A-Z/a-z.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎15-10-2018 08:38
For å hente reiser og utlegg fra Expense til Visma Lønn, må du ha  en såkalt "Integrasjonsbruker". Slik gjør du det:   1.    Visma.net Expense | Oppsett | Innstillinger | Integrasjonsbruker I skjermbildet under, er brukeren lagd - klikk i ditt bilde for å lage en   Du angir ønsket passord.  Passordkravet er minst 20 tegn, minst en stor og liten bokstav (A-Z, a-z). Minst et siffer og et spesialtegn. Mellomrom / "space" er ikke tillatt. Husk / noter deg dette. (se neste punkt).         2.   I Visma Lønn | Grunndata | Firmaopplysninger | Oppsett | Oppsett Visma.net  I skjermbildet under  "Visma reiseregningssystem"    angir du Visma.net Expense "Visma.net integrasjonsbruker" angir du  navnet på integrasjonsbrukeren du nettopp lagde "Passord"                                     angir du passord du anga da Integrasjonsbrukeren ble lagd       That's it!       Bør haken for låst fravær være på?  Enkelt svar, NEI.  Du kan lese mer om det her       
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎11-10-2018 11:16
Dette er nå løst, og transaksjoner fra Danske Bank blir nå overført til Expense.   I nåværende versjon blir ingen transaksjoner overført til Expense ved bruk av kredittkort fra Danske Bank.   Det er en pågående diskusjon mellom Expense og Danske Bank for å finne en løsning. Vi kommer tilbake med mer informasjon på når dette blir løst.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎09-10-2018 13:01
  Ansatt går på login på Visma.net. Legger inn brukernavn og passord. Ansatt kommer da til bildet hvor koden fra appen skal legges inn. Velg “Mistet telefonen” Da kommer den ansatte til bildet hvor du skal legge inn beredskapskoden som du fikk ved aktivering av totrinnskontroll. Denne har nok veldig få notert seg. Customer Administrator logger seg inn i Visma.net Admin og går på “Konfigurasjon”. Velg fanen “Engangskoder”. Finn igjen brukeren det gjelder og generer engangskode: Denne koden kan den ansatte legge inn i bildet på punkt 3. Da får den ansatte logget inn. For at du skal få satt opp totrinnskontroll på den nye mobilen må totrinnskontroll først deaktiveres. Den ansatte må gå på “Mine opplysninger” og velge: Dette må bekreftes ved at du “logger inn” på nytt. Igjen må den ansatte velge “Mistet telefonen” og få en ny kode fra Customer Administrator (viktig at den er ny). Ref.pkt.4. Når den er deaktivert må den aktiveres på nytt på samme måte som det ble gjort første gang, men nå med ny telefon.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎01-10-2018 13:51
Problemet skal nå være løst!  Vi beklager at det har tatt veldig lang tid, men nå håper vi å kunne se fremover!   Vi er kjent med at en del brukere ikke får angitt utleggstype eller valuta ved bruk av Visma Attach. Feilen forventes utbedredt 28. september. Vi beklager!       Andre tilknyttede artikler finner du her.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎21-09-2018 11:47
 Under "Innstillinger / Oppsett / Arbeidsflyt" har du mulighet for å velge hvordan arbeidsflyten skal være i Expense. Valgene du får frem her er avhengig av hvilke andre systemer som ditt firma har lisens for. De fleste kunder er mest tjent med å velge " Betaling i lønnssystem, manuell bokføring". Da må det ligge lønnsart på alle aktive typer i Expense. Regnskapsbunt kommer da fra lønnssystemet.   Hvis du velger "Betaling i lønnssystem, bokføring/viderefakturering via ERP integrasjon" så må det ligge lønnsart på alle aktive typer i Expense. I tillegg må det være registrert hovedbokskonto. Kravet til hovedbokskonto vil bli fjernet i senere versjon. Flyten ved dette valget er: Lønnsarter til lønnssystem - lønnssystem utbetaler til ansatt og lager regnskapsbunt. Ordrelinjer til økonomisystem: Økonomisystemer som støtter dette valget pr. nå er Visma Global og Visma Business. Det kommer støtte i Visma.net Financials. Artikkelen blir oppdatert når dette er klart. Valget "Betaling i AutoPay, ERP integrasjon for bokføring, innberetning via lønnssystem". I dette valget er laget for kunder som ønsker at betalingen skal skje rett fra Expense. Videre da bokøring, eventuelt fakturagrunnlag og eventuelt innberetning via lønnssystem. Det må da ligge lønnsart på alle aktive typer i Expense. Lønnsartene det overføres til, må i lønnssystem være satt opp slik at de IKKE utbetales de ansatte. I tillegg må det være registrert hovedbokskonto.  Du må også sett opp Autopay. Videre må du i Expense registrere bankkonto - den samme som du har registrert i Autopay.   Når en reise / utlegg er godkjent, må du i Expense gå på rapporter og velge "Generer betalingsfil". Her vil du få listet opp alle godkjente reiser. Du kan velge å sende alle til betaling eller et utvalg. Det er ikke mulig å slette en reise fra dette bildet. Etter at reisene er sendt for betaling i Expense, så må du inn i Autopay for å godkjenne betalingen. Betalingsoppdraget overføres da til banken og pengene overføres til den ansatte.  Status på reisene endres til betalt. Det vil nå være mulig å opprette ordre i økonomisystem og regnskapsbunt. Og overføring til lønnssystem for eventuell innrapportering til A-meldingen. Dette støttes av Visma Business. Og overføring til lønnssystem for eventuell rapportering til A-melding.   MERK! Ved bruk av denne løsningen vil det bli mange utbetalinger fra bankkontoen, slik at bankavstemning vil bli mer utfordrende enn ved betaling via lønnssystem.   Valget " Betaling via AutoPay, manuell bokføring, rapportering via lønnssystem"   I dette valget er laget for kunder som ønsker at betalingen skal skje rett fra Expense. Det er mulig å lage tekstfil eksport til økonomiprogram for bokføring (se under for filbeskrivelse)  og eventuelt innberetning via lønnssystem. Hvis det skal overføres til lønnssystem må det ligge lønnsart på alle aktive typer i Expense. Lønnsartene det overføres til, må i lønnssystem være satt opp slik at de ikke utbetales de ansatte. I tillegg må det ligge hovedbokskonto hvis det skal lages fil til økonomisystem.  Du må også sett opp Autopay. Videre må du i Expense registrere bankkonto - den samme som du har registrert i Autopay.   Når en reise / utlegg er godkjent, må du i Expense gå på rapporter og velge "Generer betalingsfil". Her vil du få listet opp alle godkjente reiser. Du kan velge å sende alle til betaling eller utvalg. Det er ikke mulig å slette en reise fra dette bildet. Etter at reisene er sendt for betaling i Expense, så må du inn i Autopay for å godkjenne betalingen. Betalingsoppdraget overføres da til banken og pengene overføres til den ansatte.  Status på reisene endres til betalt. Du kan nå via rapporter eventuelt lage en regnskapsbunt fil via "Rapporter" (se fil beskrivelse under) Og eventuelt overføre til lønnssystem for eventuell innrapportering til A-meldingen.     MERK!  Ved bruk av denne løsningen vil det bli mange utbetalinger fra bankkontoen, slik at bankavstemning vil bli mer utfordrende enn ved betaling via lønnssystem.     Regnskapsfilformat Filen er semikolon separert og inneholder følgende kolonner: Employee ID;Claim ID;Description;Bookkeeping date;Transaction date;Type;Purpose;Account;VATCode;Debit;Credit;Currency;Taxable;Avdeling;Prosjekt;Kampanje;Ekstra 1;Ekstra 2;Ekstra 3  - Antall ansvarsenheter i filen er avhengig av antall ansvarsenheter som benyttes i Expense.   Lønnsfilformat Filen er semikolon separert og inneholder følgende kolonner: Employee;ClaimId;Description;TransferDate;PayCode;Quantity;UnitPrice;TotalValue;DebitAcount;DebitAmount;CreditAccount;CreditAmount;Avdeling;Prosjekt;Kampanje;Ekstra 1;Ekstra 2;Ekstra 3;TransactionDate;   - Antall ansvarsenheter i filen er avhengig av antall ansvarsenheter som benyttes i Expense.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎19-09-2018 11:49
Når du oppretter en ny ansatt manuelt i Expense, eller ved overføring fra lønnsprogram, mottar den ansatte en velkomst e-post. Denne e-posten kan tilpasses ditt firma. Dette gjelder også for brukere av Visma.net Payslip og Visma.net Absence.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ferdane Jaha-Mehmeti VISMA ‎18-09-2018 09:55
Ved ønske om å endre e-postadresse/Visma.net brukernavn, finnes følgende alternativer:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎03-09-2018 10:29
Så lenge man har navngitt godkjenner (i Approval), kan du angi unntak. F.eks at Espen godkjenner alle reiseregningene, bortsett fra Påls - de godkjenner Per. Her settes godkjenningsflyten opp med valget "Bruk liste som..." istedenfor bruk av kostnadsbærer / ansvarsenhet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎20-08-2018 14:39
Etter versjon 3.8 ble det lagt til en begrensing på reisedato / transaksjonsdato / kjøredato. Dette er for å forhindre at du skal opprette en reise med feil datoer.  Du vil oppleve å få en feilmelding når du forsøker å lagre en reise som faller under disse kriteriene: 1. Datoen kan ikke være eldre enn 3 år tilbake 2. Datoen kan ikke være mer enn 30 dager frem i tid  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av VidarS VISMA ‎09-08-2018 15:04
I dette brukertipset finner du en veiledning for hvordan du registrerer en reise med diett, kjørebok og/eller utlegg.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker