Mine områder
Hjelp
Mamut One
Mamut One Mamut One expand navigation
Anonymous
Ikke relevant

Ansatt er sluttet og startet på nytt Mamut One

av Anonymous

Jeg får denne feilmelding MAGNET_EDAG-128. Når jeg går inn på ansatt kortet jeg bruker samme som sist vedkommende var ansatt og fjerner sluttdato så får jeg melding om at det kan påvirke tidligere innsendte A-meldinger.

 

Hva gjør jeg for at få rettet opp i dette?

Jeg har to ansatte nå som har jobbet før og som har fått lønn nå i november.

 

Med vennlig hilsen

Hanne Bergersen

5 SVAR 5
Morten Heide
VISMA

av Morten Heide

Hei

Meldingen du henviser til burde egentlig stått noe i retning av "Endringer på sluttdato kan får konsekvenser om du sender a-melding for tidligere måneder".  For i ditt tilfelle betyr det ingenting.  Men ikke endre på startdato. Fortsetter man på tidligere arbeidsforhold (som forøvrig ikke trenger å ha noe med at ansatte fortsetter i samme stilling da det ikke er det samme), så skal det stå at ansatte har vært ansatt siden den opprinnelige datoen.  Har dere mer enn et virksomhetsnummer og ansatte har byttet sammenlignet med tidligere, må (!) man opprette ny registrering på ansatte i personalregistert og bruke den.

Men om du f.eks. hadde en ansatt som sluttet 1 August 2016, men pr i dag ikke har noen sluttdato.  Setter du nå sluttdato 1 August 2016, så har man feilrapportert ansatte som aktiv ansatt i månedene etter August. Da får man EDAG 108 feil i neste måned da ansatte uventet uteblir.  

Mvh,
Morten H
Visma Mamut Support 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Det er ansatte som sluttet og starter i samme jobb igjen. Når jeg sletter slutt-dato så kommer det melding om at det kan ha innvirking på tidligere innsendte A-meldinger og da tør jeg ikke gå videre. Hva vil det si og hvilke konsekvenser har detpå A-meldingerne om jeg da går videre.

 

Hilsen

Hanne

Morten Heide
VISMA

av Morten Heide

Hei

EDAG 128 får du slik meldingen sier fordi du sier at en ansatt sluttet å jobbe hos dere før (!) ansatte begynte å jobbe hos dere.  Det er ikke praktisk mulig og vil gi feil.  Startdato må være samme dato eller dato før sluttdatoen.

Videre så er dette et spørsmål om lønningen ansatte mottar i November er for tidligere arbeid eller fordi ansatte har begynte å jobbe igjen.  Hvis det er førstnevnte, er ansatte fortsatt sluttet og det skal ikke endres.  Er fult mulig å få etterbetalt lønn lenge etter man har sluttet, slik som også ved feriepenger.

Men om ansatte har startet igjen, så må man ta stilling til om dette er et nytt arbeidsforhold eller fortsettelsen på et tidligere arbeidsforhold.

Er det nytt, rører du ikke det gamle overhodet og oppretter ny ansatt og fortsetter med den.
Er det fortsettelse, fjerner du sluttdato på det gamle, og bruker den videre.
 
mvh,
Morten H
Visma Mamut Support 

Erik Nilssen1
CONTRIBUTOR ***

av Erik Nilssen1

Hei, håper på noen avklaringer i denne tråden, Morten:

 

Fjerne sluttdato; du skriver først av hun ikke kan fjerne sluttdato, men ifbm fortsettelse av arbeidsforhold skriver du at man kan fjerne sluttdato og bruke den videre. Viktig for meg å få korrekt svar på dette da vi har mange ansatte som jobber til og fra i prosjekter = fortsettelse av tidligere arbeidsforhold. Vil jo helst ikke opprette nye ID-er i det uendelige.

"Det er fullt mulig å etterbetale lønn lenge etter man har sluttet",altså lønn opptjent før sluttdato, men registert etter sluttdato: Jeg trodde at en ansatt med sluttdato ikke blir med i rapporteringen? Mente det kun var lønnsart for feriepenger som var unntatt, men som du skriver det gjelder det alle lønnsarter?

 

Takknemlig for avklaringer...

Morten Heide
VISMA

av Morten Heide

Hei Erik

Det er litt vanskelig å gi et enkelt korrekt svar når begge svar alterantivene er riktig alt ettersom omstendighetene.    Men om arbeidsforholdet ikke er avsluttet, så har ikke ansatte sluttet og man skal da ikke angi noen sluttdato. Var det så likevel gjordt, så kan man fjerne denne og fortsette på denne ansatte.

Teoreitisk burde man vel sendt ny a-melding for de månedene man sa til Altinn at ansatte hadde sluttet, men meg bekjent bryr de seg ikke så mye om det. Du får hvertfall ikke feil på selve Ameldingen for det.

Og er det nytt arbeidsforhold, så oppretter man en ny ansatt i Mamut.


En ansatt blir med i a-meldingen hvis ansatte er ansatt til og med aktuell måned og/eller har mottatt noen form for lønnsytelser i aktuell måned som er rapporteringspliktige (Har a-meldingskode angitt).
F.eks. timelønn og feriepenger likestilles der.  Mange som etterbetaler vanlig lønn, som da kan skje måneden(e) etter ansatte sluttet.

mvh,
Morten Heide

Visma Mamut Support