Mine områder
Hjelp
Åse Søgaard
CONTRIBUTOR *

Magnet_Edag-110 - Feilmelding på a- meldigen

av Åse Søgaard

Har endret en ansatt som tidligere var lærling med en annen dato i ansettelsestid.

Den personen var ansatt som lærling siden 2013 og ble fast ansatt i år. Dette ble endret i februar kjøringen for lønn, og da fikk jeg følgende feilmelding:

"Startdato i arbeidsforhold er endret i forhold til tidligere innsendt startdato. Tidligere startdato er 2013-08-12. Startdato rapportert er nå 2016-01-15. Er sist rapportering riktig se bort fra denne meldingen."

Er dette noe jeg skal korrigere i Altinn eller skal jeg se bort fra dette, siden vedkommende ble fast ansatt den 15-1-2016 og da må vel man korrigere inn i lønnsbildet på ansettelsestid slik at det bli riktig.

 

8 SVAR 8
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei åse.

 

Takk for vedlegg. Du har fått feilemelding Magnet Edag.110, som er en retningslinjefeil, og hvis dette er korrekt, trenger du ikke gjøre noe.

 

Så da trenger du ikke gjøre noe mer med denne A-meldingen.

 

Men i utgangspunktet skal ikke ansatt dato endres, om man går fra en stilling til en annen, Bare Stilling og dato for endring av stilling.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

Åse Søgaard
CONTRIBUTOR *

av Åse Søgaard

Legger ved feilmeldigen her. Han var lærling fra 12/8-2013 og ble fast ansatt fra 15/1-2016.

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Åse

 

Ansettelsesdato skal ikke endres, selv om en ansatt går fra å være lærling. til å bli ansatt i en annen stilling. Eller om en ansatt bytter stilling (arbeidsoppgaver).

 

Så Startdato skal det stå den dagen han begynte hos dere som lærling.

Når han så går over i en annen stilling, skal du kun endre stilling, og ny dato for stillingen.

 

Hvis du går inn i altinn og ser på tilbakemeldingen du fikk på denne a-meldingen der, så vil du kunne se feilmeldings nr. og type feilmelding.

 

Alle feilmeldinger er delt opp i 3 typer feil:

1: Avvisning

En melding med kategori Avvisning er ikke å anse som korrekt levert til myndighetene.     

- I disse tilfellene må du rette feilen i Mamut Business Software og generere a-meldingen på nytt for så å sende denne til Altinn (ikke erstatningsmelding)

 

2: Øyeblikkelig

En melding med kategori Øyeblikkelig er korrekt levert til myndighetene, men innholdet i denne er ikke godkjent.

- I disse tilfellene må du rette feilen i Mamut Business Software og generere en erstatningsmelding som sendes til Altinn. 

 

3: Retningslinje

En melding med kategori Retningslinje er korrekt levert og godkjent, men inneholder opplysninger som bør sjekkes nærmere

- I disse tilfellene må du ta stilling til hvorvidt innsendt informasjon er korrekt eller ikke, endre i Mamut Business Software dersom det er nødvendig og sende en erstatningsmelding dersom du har gjort endringer.

 

Er du usikker kan du evt. sende oss skjermbilde av feilmeldingen du har mottatt.

 

Jeg vil anbelfale deg å sette tilbake til riktig dato han startet hos dere, og endre stilling, og dato. Og så sende a-melding på nytt.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

Åse Søgaard
CONTRIBUTOR *

av Åse Søgaard

Hvis du ser hva Tove Seppola har skrevet, så har jeg gått utifra at jeg hadde gjort dette riktig, så jeg har ikke sendt inn en ny a-melding.

Om jeg skulle gjort det, hvilket arbeidsforhold skulle vedkommende hatt når de er lærling, jeg har satt ordinært arbeidsforhold og fastlønned på de som er lærlinger også.

 

 

 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Åse

 

Beklager med denne saken har nok blitt oversett, håper du har fått svar på annen måte,

 

Når du har ansatt en lærling eks. 01.01.16. og han blir fast ansatt på et senere tidspunt, skal du ikke andre ansettelsesdato, for det var den dagen han begynte hos deg. Du endrer bare opplysninger om type arbeidforhold,

 

Da får du ikke feilmelding. Så sett tilbake til opprinnelig ansattdato, og send A-melding på Nytt.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

Tove Seppola
CONTRIBUTOR ***

av Tove Seppola

Hei Åse.

Det står "Er siste rapportering riktig se bort fra denne meldingen." Siste rapportering er jo riktig, så da ser du bort fra meldingen fra Altinn.

Mvh Tove Seppola

Åse Søgaard
CONTRIBUTOR *

av Åse Søgaard

Hører ikke noe fra dere?

Åse Søgaard
CONTRIBUTOR *

av Åse Søgaard

Har dere mulighet til å svare på mitt spm.