Mine områder
Hjelp
steffen ravn
CONTRIBUTOR *

Mamut update 18.3 feilet

av steffen ravn

Fikk ett problem under update av Mamut. installasjonen feilet «Fikk beskjed om returverdi 1603 og at endringer ikke ble gjort»

 

Problemet mitt er at etter dette ble Mamut borte fra serveren, prøvde å installere Mamut en gang til men samme feil.

Event viewer sier : Produkt: Mamut Business Software -- Feil 1406

 

Noen som har fått samme problem?

3 SVAR 3
Godkjent løsning
Stian Sundtjønn1
VISMA

av Stian Sundtjønn1

Hei!

Denne feilen slår alltid ut med samme melding på samme sted i Windows registeret noe som indikerer at dette er noe som er gjort av et annet program på et tidligere tidspunkt. Årsaken til at installasjonen feiler er at Mamuts installasjon ikke får tilgang til å endre på nøkler i registeret.

Feilmeldingen i loggen sier:
Feil 1406. Kan ikke skrive verdien InprocServer32 til nøkkelen \CLSID\{0002E005-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32.  Systemfeil . Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til nøkkelen, eller kontakt støttepersonell.


Problemet er dette:
- Alle komponenter som installeres i Windows for bruk av flere programmer må registreres og har da en eller flere nøkler i registeret.
- Mamuts installasjon må lese og i noen tilfeller endre på nøkler som Mamut skal bruke. Det skrives også inn nye nøkler for Mamuts filer.
- Noen registernøkler som Mamut skal oppdatere er nå satt opp med rettigheter som gjør at kontoene Administrator og System IKKE har tilgang til å endre på de. Om man sjekker manuelt vil man se at rettighetene nå står til at disse kontoene kun kan LESE nøklene.
- Installasjoner gjort med Windows Installer (som Mamut bruker) kjøres med kontoene Administrator/System. Ergo feiler installasjonen fordi man ikke har tilgang.
- Det finnes mange tusen nøkler i registeret og det finnes ingen enkel måte for å sette dette korrekt for alle.
- Det er aldri bare 1 nøkkel med dette problemet. Det er alltid mange.

Andre programmer som ikke trenger tilgang til nøklene med disse problemene vil ikke få slike feil men det betyr ikke at feilen ikke er der.

Feilretting i Windows er ikke dekket av Mamuts serviceavtale, derfor kan ikke Mamut support hjelpe med å løse dette problemet direkte. Mamut forventer at maskinen der det installeres har en Windows-installasjon uten feil.

 

Potensielle løsninger:

1. Microsoft Fixit
Microsofts har et program for å fikse feil i registeret som sperrer installasjoner og avinstallasjoner: http://support2.microsoft.com/mats/program_install_and_uninstall/en

 

2. Systemgjenoppretting
I noen tilfeller kan en systemgjenoppretting i Windows løse dette da den setter Windows og registeret tilbake til et bestemt punkt.

 

3. Oppdatering av tilgang i registeret med program
Det er mulig å legge inn de minimalt påkrevde tilgangene på denne måten:
1. Start Systemgjenoppretting i Windows og velg å opprette et gjenopprettingspunkt.
2. Ta en sikkerhetskopi av systemet i Windows via sikkerhetskopi-funksjonen.
3. Last ned og installer programmet SubInACL fra denne linken: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E8BA3E56-D8FE-4A91-93CF-ED6985E3927B&displa... 
4. Klikk på Start og skriv inn CMD (Start - Kjør i XP).
5. Høyreklikk på CMD.exe og velg å kjøre som administrator (i XP, kun kjør CMD.exe).
6. Skriv inn: CD "%programfiles(x86)%\Windows Resource Kits\Tools"
7. (i XP: CD "%programfiles%\Windows Resource Kits\Tools")
8. Trykk Enter.
9. Du skal nå stå i mappen C:\Program Files (x86)\Windows Resource Kits\Tools
(i XP C:\Programfiler\Windows Resource Kits\Tools)
10. Skriv inn: Notepad reset.cmd
11. Trykk Enter.
12. Lim inn dette i Notepad som har kommet opp:
subinacl /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=administrators=f
subinacl /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER /grant=administrators=f
subinacl /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=administrators=f
subinacl /subdirectories %SystemDrive% /grant=administrators=f

subinacl /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=system=f
subinacl /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER /grant=system=f
subinacl /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=system=f
subinacl /subdirectories %SystemDrive% /grant=system=f
13. Lukk og lagre filen.
14. Skriv inn: reset.cmd
15. Trykk Enter.

Rettighetene oppdateres nå i registeret. Dette kan ta noen minutter. Om der er problemer med tilgang til nøkler kan dette også feile.

 

4. Manuell oppdatering av rettigheter i registeret (ikke anbefalt)
Det mulig å prøve å forsøke å legge inn tilgangen manuelt. Dette må gjøres med forsiktighet da feil redigering av registeret kan føre til at Windows ikke lenger vil starte i det hele tatt. Dette kan også ta mange timer med arbeid.
Dette gjøres slik:
1. Kjør Mamuts installasjon og vent til det feiler.
2. Åpne tempmappen til Windows. Den kan åpnes ved å skrive inn %temp% i adresselinjen til Windows Utforsker.
3. Åpne filen med navn som er ÅÅÅÅ.MM.DD.log (f.eks. 2014.12.31.log).
4. Søk etter teksten «Returverdi 3» (i engelsk Windows blir dette «Return value 3»).
5. Finn linjen over med feilmeldingsteksten og feilkoden 1406 og kopier ut navnet på nøkkelen som feiler med krøll-parentesen inkludert (f.eks. {0002E005-0000-0000-C000-000000000046}).
6. Klikk på Start og skriv inn Regedit.
7. Klikk på Min Datamaskin på toppen og søk etter nøkkelen som ble kopiert i punkt 5.
8. Når denne finnes, sjekk at den kan åpnes og at dere kan åpne og se på alle undernøklene.
9. Høyreklikk på den og velg Rettigheter (Permissions).
10. Klikk på knappen Avansert (Advanced).
11. Velg fanen Eier (Owner).
12. Klikk på knappen Endre (Change) om den er der.
13. Velg å sette din bruker som eier og huk av for å erstatte eier på underobjekter.
14. Klikk OK til du er tilbake i Registry Editor.
15. Høyreklikk på nøkkelen igjen velg Rettigheter (Permissions).
16. Velg Administrator og huk på at denne skal ha Alle tillatelser (Full control).
17. Velg System og huk på at denne skal ha Alle tillatelser (Full control).
18. Klikk på knappen Avansert (Advanced).
19. Klikk på knappen Endre (Change) om den er der.
20. Huk av for å erstatte rettigheter på alle underobjekter.
21. Klikk OK til du er tilbake i Registry Editor.
22. Trykk så F3 for å søke videre etter neste nøkkel.
23. Når hele registeret er søk igjennom kan Regedit lukkes.
24. Start på nytt fra punkt 1.

 

5. Reinstallasjon av Windows
Om ingen av forslagene over løser problemet må Windows reinstalleres på maskinen. Dette er i mange tilfeller den raskeste løsningen da det å løse problemene i registeret manuelt kan ta veldig mange arbeidstimer og, siden det er ikke dekket av Mamuts serviceavtale må gjøres av bruker eller en IT-konsulent.

Det er anbefalt å enten kontakte intern IT-avdeling, leverandør av maskinen eller et datafirma som kan hjelpe med reinstallasjon av Windows.
For å få dette gjort effektivt kan noen ting gjøres først:
- Ta sikkerhetskopi av alle brukerdata (spesielt Mamuts sikkerhetskopier) til ekstern disk.
- Finn fram lisensnøkler på programmer som skal reinstalleres (f.eks. Microsoft Office) etter reinstallasjon av Windows.
- Noter ned programmer som er lastet ned og installert fra Internett om disse er hyppig brukt.

En reinstallasjon av Windows vil ta et par timer avhengig av maskin. Etterpå kan brukerdata kopieres tilbake og programmer reinstalleres. Dersom man ikke har ekstreme mengder data eller veldig treg maskin kan man være oppe igjen og klar til jobbing samme dag.

 

Kan også nevne at vi jobber med å finne en vei til å omgå feilen i Windows, men det er godt mulig dette ikke kommer før neste versjon av Mamut.

Med vennlig hilse
Stian - Mamut Support

steffen ravn
CONTRIBUTOR *

av steffen ravn

var ikke mye liv i dette forumet.

Må få høre om du kommer fram til en løsning!

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Samme problem her, denne melding i eventloggen på server:

 

Produkt: Mamut Business Software -- Feil 1406. Kan ikke skrive verdien InprocServer32 til nøkkelen \CLSID\{0002E005-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32. Systemfeil . Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til nøkkelen, eller kontakt støttepersonell.