Mine områder
Hjelp
ola kolven1
CONTRIBUTOR *

Øreavrunding på leverandørfaktura

av ola kolven1

Har en faktura som har øreavrunding.

Hvordan fører jeg dette i bilaget ?

Skal jeg føre fakturabeløpet inkl øreavrunding som kredit og føre øreavrunding mot 7105 på en linje under?

 

2 SVAR 2
Jahn-Ivar Emberland1
CONTRIBUTOR ***

av Jahn-Ivar Emberland1

Dersom spørsmålet gjelder øreavrunding ifm varekjøp, toll/spedisjon e.l., så er det feil i Mamut som gir øreavrundingsfeil uansett. Feilene er meldt, men rettes ikke.

Godkjent løsning
Morten Heide
VISMA

av Morten Heide

Hei

I all hovedsak er det du selv som må finne ut av hvordan du vil føre ditt eget bilag i ditt regnskap. Og vet man ikke, er det en autorisert regnskapsfører man i så fall bør konsultere.  Men vi har også faglig forum her der man kan spørre om slikt:
https://community.visma.com/no/mamut/brukerforum/faglig-forum/

Når det er sagt, så antar jeg kunden har betalt for lite og du tar de siste ørene på øreavrunding. 
Da fører du det opprinnelige skylde beløpet mot 1510.  Men 1930 Bank (eller den kontoen du bruker) blir da redusert med det du øreavrunder, som føres mot 7105 ja.   Få bankbilaget blir nesten identisk som et vanlig bankbilag, bare at du tar noen ører fra 1930 over til en ekstra linje mot konto 7105.

mvh
Morten H
Visma Avendo Support