Mine områder
Hjelp
Iren Fredriksen
CONTRIBUTOR *

deklarasjonsoversikt

av Iren Fredriksen

Har hentet deklarasjonsoversikt fra tolldirektoratet.

Vi har da en utførsel med statistisk verdi 15000, hvor føres dette i regnskapet for å få det med på

mva melding ? 

(hvilke konti i regnskapet)

13 SVAR 13
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Jeg har snakket med skatteetaten, dette var liltt nytt for dei og, men utførsel skulle ikkje inn i omsetningsoppgaven. Da skal ikkje tolldeklarasjonen føres.

Iren Fredriksen
CONTRIBUTOR *

av Iren Fredriksen

ok, takk.

Jeg har sendt spørsmål til skatteetaten, men har ikke fått noe svar. Har bare fått et saksnr. og det hjelper veldig lite.

 

Godkjent løsning
Morten Heide
VISMA

av Morten Heide

Hei

Tok å sjekket direkte med Skatteetaten og de sier at midlertidig utførsel av vare ikke skal på post 8 i mva meldingen.


mvh
Morten H
Visma Mamut Support 

Godkjent løsning
Morten Heide
VISMA

av Morten Heide

Hei Pål Bergan

Ser ingen andre har sjekket med Skatteetaten om det du her spør om.  

Vil minne på at Skatteetatens egen veiledning for mva meldingen sier at post 2 skal inkludere sum av alt i post 3 til 12.
Og at post 2 skal inneholde summen av alle uttak av varer og tjenester som er omfattet av merverdiavgiftsloven.

Ser ingen rom i Skatteettatens veiledning til det du henviser til. Av den grunn er det heller ikke mulig å få til i Mamut.  

En proforma faktura er i Mamut også bare en kladd(fra ordre fakturamodulen i Mamut), og har ingen regnskapsmessig effekt. Dermed heller ikke på mva meldingen. Det må inn i regnskapet for å påvirke mva meldingen.   

Først og fremst bør man nok kontakte Skatteetaten for å høre hva som er riktig her. Så vidt jeg vet er det riktig slik Skatteetaten sier på sine veiledninger. Men skulle det være noe unntak eller spesielle om stendigheter her som de ikke tar hensyn til, så bør man undersøke med dem.
Her er forøvrig veiledningen:  http://www.skatteetaten.no/globalassets/Skjemaer/2017/RF-0002_Rettledning_BN.pdf

mvh
Morten H
Visma Mamut Support 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Ser det er flere som har spurt om midliertidig utførsel, og at det er svart at man kan finne svar på hvordan man bokfører Proforma Faktura på linken her: (https://community.visma.com/no/mamut/Produkter/Mamut-One/Supportressurser/Supportartikler-Mamut-Business-Software/Regnskab/Innforsel-av-varer-etter-11-2017---bokforingseksempler/), men det var ingen informasjon om utførsel der.

Dersom man bokfører en proforma faktura på salgskonti for å få med grunnlaget til MVA kode som går til post 8 på MVAmeldingen (Utførsel) kommer også beløpet med i Grunnlaget for Samlet omsetning Post 2.  Det blir jo ikke riktig, for det er ikke en del av omsetningen.

Man trenger å kunne få lagt inn en sum som man kommer med på utførsel posten uten at det blir en del av omsetningen.  Er en vanlig håndtering hos mange som importerer, så det ville vært fint å få en avklaring hvordan det er tenkt.


Iren Fredriksen
CONTRIBUTOR *

av Iren Fredriksen

Er det noen her som har fått noe svar fra skatteetaten ?

Godkjent løsning
Morten Heide
VISMA

av Morten Heide

Hei

Hvordan man rent praktisk bokfører mva bilaget (basert på tolldeklerasjonen) finner man mye informasjon om i vår artikkel her:
https://community.visma.com/no/mamut/Produkter/Mamut-One/Supportressurser/Supportartikler-Mamut-Business-Software/Regnskab/Innforsel-av-varer-etter-11-2017---bokforingseksempler/

Viktig å understreke at om men er usikker på hvilket beløp man skal bruke som grunnlag for beregning av import mva, så må man først se på tolldeklerasjonen. Det er det den er der for. Er man usikker på tolkningen av dens innhold, må man kontakte Tollvesent for en avklaring.
Evt kan nok Skatteetaten bistå.

Hvis man har importert en vare og må returnere den, krediterer man innkjøps/leverandørfakturaen. Hva man gjør med selve MVA`en er noe vi må henvise til Skatteetaten om.  Sjekket litt på Skatteetaten sine nettsider, og virker til at man "bare" skal korrigere MVA meldingen og sende den inn.  Altså at man får det "tilbake" igjennom MVA meldingen.  I så måte skulle det bety at man må reversere MVA bilaget eller den delen av MVA bilagsbeløpet som gjelder varen man returnerer. Så kommer dette til minus på samme eller neste MVA melding.
Igjen, lurt å høre med Skatteetaten om dette siden det er utenfor vårt fagområdet.   

mvh,
Morten H
Visma Mamut Support

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

venter på svar her 🙂  Jeg har også på deklarasjonsoversikt fra tolldirektorat hovr står utførsel  med beløp 6119.  Hvordan føres dette?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Samme problemstilling.

Vi har returnert en vare som var feil og fått oppført utførsel med 9.600,-. Må jeg føre dette på en eller annen måte for at mva oppgaven skal stemme? Jeg skal jo ikke fakturere noen i utlandet.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Samme problemstilling her.

 

Mottok Deklarasjonsoversikt og der står det oppført utførsel med kr 57. Dette er også en proforma faktura som ikke er bokført ( enda )

Antar det må bokføres for at eget og statens regnskap skal stemme, og lurer da på hvordan.

Innførsel er heldigvis enkelt ved å føre varens verdi til K2761 og la eA gjøre resten.

Iren Fredriksen
CONTRIBUTOR *

av Iren Fredriksen

Det er ikke fakturert, da det er en retur til moderbedriften og kun sendt med en proforma med tollverdi.

Siv J. Nilsen
CONTRIBUTOR ***

av Siv J. Nilsen

Hei!

Vi har også hentet tolldeklarasjonsoversikten for januar. Regner med at hele summen som står på "sum ordinære innførsler" kan føres som ett bilag med bilagsart T - tolldeklarasjon, datert 31 01 17?

Noen speditører/deklarenter legger ved ett bilag "estimert innførselsmva og grunnlag pr avgiftssats". Er dette noe vi bør få fra alle?

mvh. Siv-Jorunn

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

Utførsel skal jo være ferdig ført når du fakturerer til utlandet - og da kommer jo det du har ført på post 8:

Post 8
: Utførsel av varer og tjenester fritatt for merverdiavgift:

Denne posten inneholder summen av bilagslinjer ført med avgiftskodene “Eksport til EU, vare”, “Eksport til EU, tjeneste”, “Eksport utenfor EU, vare” og “Eksport utenfor EU, tjeneste”.

Se mer informasjon i denne artikkelen:
https://community.visma.com/no/mamut/Produkter/Mamut-One/Supportressurser/Supportartikler-Mamut-Busi...


Mvh

Turi M Sørensen
Senior Support Konsulent

Mamut Support