Mine områder
Hjelp
Grunde
CONTRIBUTOR **

Avgiftstermin ut fra bilagsdato

av Grunde

I visma business er det to felt for avgiftstermin:

-Avgiftstermin (som då vert berekna ut frå valuteringsdato)

-Avgiftstermin ut fra bilagsdato

 

Ved overstyring av valuteringsdato for å bokføre på ein anna periode vert då avgiftsterminen feil med mindre ein gjer ein anna postering som periodiserer mva.

 

Sidan det allereie ligg eit felt som inneheld avgiftsterminen ut frå bilagsdato, er det noko funksjonalitet i Visma for å benytte dette feltet som "master" i forhold til avgiftsoppgåva?

 

 

 

0 SVAR 0
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"