Mine områder
Hjelp
Hilde Wauger1
CONTRIBUTOR **

Driftsmidler - reduksjon på grunn av justering mva

av Hilde Wauger1

Hei,

Jeg har bokført manuelt mot hovedbokskonto, men må kjøre tilsvarende justering i driftsmidler for å få saldo driftsmidler til å stemme med saldo hovedbok.

Jeg skal altså redusere saldoen i driftsmidler og har opprettet et driftsmiddelnr. for justering mva 1. år. (Må gjøre dette hvert år i 10 år.)

Hvordan går jeg frem for å kjøre denne justeringen så den ikke blir bokført på hovedbok, men bare i driftsmidler?

Hvordan gjør jeg det riktig ved neste års justering? Det er ikke noe valg for justering - kun avskrivning, salg og utrangering.

1 SVAR 1
Anette Skog Lillevik
CONTRIBUTOR **

av Anette Skog Lillevik

Jeg har endt opp med å lage to bokføringer. Først mot hovedbokskonto for å få grunnlaget og mva-beløpet til Skattemeldingen, deretter en ny postering fra hovedbokskonto og inn (eller ut) av driftsmiddel.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"