Mine områder
Hjelp
Grunde
CONTRIBUTOR **

Importere skjermbilder

av Grunde

Slik eg forstår så beheld ein gamle skjermbilder når ein oppgraderer til nyare versjonar av business.

Er det noko enkel måte å importere inn nye skjermbilder frå ny versjon?

1 SVAR 1
Frode_Antun
PARTNER

av Frode_Antun

Både JA og NEI: I prinsippet er det enkelt. I katalogen ...\Visma\Business\Nor.Int finner du filen norlay.txt. Denne kan importeres til VBsys med Importer-knappen som du finner helt til venstre i VBus. Men om du velger noe annet enn Erstatt hele innholdet i tabellene, blir det bare rot. Og om du velger Erstatt hele innholdet i tabellene, så forsvinner alle tilpasninger som er gjort inklusive kolonneoppsettet til alle formularene. Og dermed ødelegges dokumentarkivet - så ikke gjør dette. Ta kontakt med forhandleren din som kan gi dine gamle vinduet nye nummer slik at du kan importere norlay.txt med Legg bare til nye rader.

 

Dersom du i Nor.Int-mappa finner en fil med navnet norstandardlayout,txt kan du sjekke i tabellen Vindu (som du finner under Tabeller -> Felles -> Oppsett -> Vinduer) om du har noen vinduer med negativt Vindusnr. Hvis ikke kan du importere norstandardlayout,txt med Legg bare til nye rader

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"