Mine områder
Hjelp
Roy Bruno Haugen
CONTRIBUTOR *

Innførselsmva

av Roy Bruno Haugen
Hei
I forbindelse med innførsel fra utlandet fører jeg leverandørfakturaen som innkjøp av varer for videresalg. Mva-grunnlaget som er 15 % fører jeg debet 4382 Innførselsmerverdiavgift middels sats - debet med mva kode 24 og kredit 4383 Innførselsmerverdiavgift middels sats - motkonto uten mva kode. Tallet kommer da frem i post 10 og 18 i skattemelding for mva, men total avgift blir 0. Hvordan skal jeg bokføre dette får å få den fradragsberettighet inngående frem i oppgaven?
Mvh
Roy
 
 
 
 
 
 
 
 


2 SVAR 2
Roy Bruno Haugen
CONTRIBUTOR *

av Roy Bruno Haugen

Takk det var oppklarende. Når det gjelder kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet sier dokumentasjon for VB at denne skal føres med mva kode 11. Den kommer da på post 12 og 17 i mva oppgaven, men den inngår ikke i post 2. Skal ikke den komme inn her som innførsel?

av Einar Fjørtoft

Slik jeg ser det har du gjort alt helt riktig.

For alle virksomheter som har FULLT fradrag for inngående MVA skal resultatet av beregningen av innførsel-MVA alltid gå i null.  Det gjør det også i ditt eksempel.

Dersom dette er en virksomhet med forholdsmessig fradtag for inngående MVA må konteringen splittes i to separate transaksjoner basert på den prosentvise fradragsrett virksomheten har.  Dersom grunnlaget for beregning av utgående innførsels-MVA fra en faktura f.eks. er kr. 10.000,- og virksomheten kun har 60& fradrag for inngående MVA, så vil følgende posteringer måtte gjøres:

Postering nr. 1: Debet 8382 med avgiftskode 24 - kredit konto 8383 med blank avgiftskode - beløp kr. 6.000,-
Postering nr. 2: Debet 8382 med avgiftskode 27 - kredit konto 8383 med blank avgiftskode - beløp kr. 4.000,-.

Resultatet blir da at det på post 10 blir oppdatert et beløp på kr. 1.500,- mens det på post 18 bare fremkommer 60% av dette beløpet, altså kr. 900,- til fradrag.  I post 19 blir virksomheten da skyldig kr. 600,- fra denne importfakturaen.

Under beskrivelsen av post 9 i dokumentasjonen for Visma Business av den nye MVA-meldingen har vi beskrievet de fleste situasjoner som kan oppstå med bokføringseksempler, bl.a. også forholdsmessig fradrag for inngående MVA.  Disse eksemplene er lik både for høy og middels sats og er derfor ikke gjentatt under post 10.

Håper dette svaret var oppklarende nok.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"