Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

NY MVA LOV - mangler txt dokument?

av Anonymous

i brukerveiledningen står det at det skal finnes NorlayDesign.txt i alle VB regnskapsbyrå versjoner fra 10.0x - mens .zip filen for 10.0x inneholder ikke NorlayDesign.txt

Hvor finner jeg denne?

 

Dette står i brukerveiledningen:

Tilsvarende for Visma Business Regnskapsbyrå versjon fra og med versjon 10.0x:
NorlayDesign.txt
Norfirm.txt (malfirma ved oppretting av nye klienter skal kopieres til katalogen «Nor.int»)
Norfirm_privat.txt (malfirma ved oppretting av nye klienter skal kopieres til katalogen «Nor.int»)
NY_MVA_lov_2017_import_til_klient_database.txt

1 SVAR 1

av Einar Fjørtoft

Det er riktig at det opprinnelig var tenkt slik som du sier.

Imidlertid måtte vi justere litt på akkurat dette på grunn av at det etterhvert ble for store forskjeller på skjermbildeoppsettet mellom versjon 10 og 11 og at vi derfor måtte lage en enklere løsning for de eldre versjonene slik at vi der kun opdaterer skjermbilde 2411. Regnskapsrapporter med underliggende detaljvindu.

I siste artikkel vedrørende MVA lov 2017 for Visma Business Regnskapsbyrå/Standard Visma Business datert 18. januar 2017 ligger det link til nedlastning av siste versjon av MVA dokumentasjon.  På side 3 i den dokumentasjonen står det at det kun er for versjon 11.01 og 11.10 at NorlayDesign skal importeres for Visma Business Regnskapsbyrå.  
For alle versjoner fra 9.00 til 10.14 skal filen "Nytt vindu 2411 Regnskapsrapporter 2017 for Byrå" importeres i stedet for NorlayDesign.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"