Mine områder
Hjelp
Heidi Mæland
CONTRIBUTOR *

Oppsett EHF svensk firma i Visma Business

av Heidi Mæland

Er det noen som har erfaring med å sende EHF faktura fra et svensk registert firma til norsk kunde I Visma Business? Får feilmeldingen DELIVERY FAILED: InvoiceId : Transmission of the invoicing document was unsucessful. Transaction has no customer InvoiceId

1 SVAR 1

av Johan Birger Stokmo1

Svenske firmaer sender ikke fakturaer i EHF-formatet som sådan, EHF er en særnorsk dialekt av et europeisk format for elektroniske handelsmeldinger. 

For å få til å sende fra et svenskregistrert firma til en norsk fakturamottaker kan det bli noe ekstra formalkrav som må dekkes; både de kravene som stilles til en fullgod svensk elektronisk faktura og eventuelle tilleggskrav som stilles på norsk side må være dekket fullt ut for at meldingen skal gå gjennom. 

Det er foreløpig svært små fakturavolum som går i elektronisk form til og fra utlandet. Anbefaler at du tar kontakt med din Visma-partner til å avdekke hva som må til i dette konkrete tilfellet. 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"