Mine områder
Hjelp
iizy
CONTRIBUTOR **

SQL verdier for feltene Kundepref og Ordrepref

av iizy (Oppdatert ‎15-06-2020 09:39 av iizy )

I forbindelse med en integrasjon lurer vi på hvordan jeg finner de forskjellige verdiene til Int32 flagget Kundepref/Ordrepref. Eventuelt om noen kan legge ut en oversikt over verdier og hva de betyr?

Takk!

Eksempel: 256, 260, 276, 262

 

4 SVAR 4

av Martin Eeg Hansen

Hei iizy

 

Hvis du lurer på hva konkrete verdier betyr kan du lage et utvalg på f.eks. ordrepref i ordretabellen og skrive inn verdien du lurer på, så ser du hva verdien betyr i praksis. Se vedlagte bilde.

 

Mvh. Martin, Proplan AS

 

Frode_Antun
PARTNER

av Frode_Antun

Hvert alternativ har en tallverdi; 1, 2, 4, 8, 16, etc. Disse er valgt slik at man kan om det er valgt flere alternativer så får hver kombinasjon en unik verdi. Verdien 24 er 8+16 og betyr Valutakursjustering og Fakturagebyrfritak.

 

Verdiene for hvert enkelt alternativ er:

2 - Kreditnota
4 - Samlefaktura
8 - Valutakursjustering
16 - Fakturagebyrfritak
256 - Bruttoordre
512 - Reservasjon ved lagring
1024 - Aksepter endringer manuelt
2048 - Reservasjon innenfor lev.tiden
4096 - Produser KID-kode
8192 - Plukk hele ordren
16384 - Fakturanummer fra "Merket"
32768 - Trekk fra klientansvar/bank
65536 - Bokfør klientansvar/bank
131072 - Bruk klientansvar 2
262144 - Rentefritak
524288 - Forhåndsbetaling
1048576 - Purrefritak
2097152 - Kopier ikke fra remitteres levnr.
4194304 - Bruk klientansvar 3
8388608 - Unnta fra reduplisering
16777216 - Ikke flytt bekreftet leveringsdato tidligere
33554432 - Bruk opprinnelig valutakurs på kreditnotaer

Frode_Antun
PARTNER

av Frode_Antun

Hvert alternativ har en tallverdi; 1, 2, 4, 8, 16, etc. Disse er valgt slik at man kan om det er valgt flere alternativer så får hver kombinasjon en unik verdi. Verdien 12 er 4+8 og betyr Valutakursjustering og Fakturagebyrfritak.

 

Verdiene for hvert enkelt alternativ er:

2 - Samlefaktura
4 - Valutakursjustering
8 - Fakturagebyrfritak
16 - Purring foreslått
32 - Purrefritak
64 - Privatperson
128 - Rentefritak
256 - Bruttoordrer
512 - Aksepter endringer manuelt
1024 - Send bekreftelse automatisk
2048 - Reservasjon ved lagring
4096 - Reservasjon innenfor leveringstiden
8192 - Foreslå avgiftskode
16384 - Plukk hele ordren
32768 - Ta med alle linjer på lev.beskjeder
65536 - Fakturanummer fra "Merket"
131072 - Trekk fra klientansvar/bank
262144 - Bokfør klientansvar/bank
524288 - Bruk klientansvar 2
1048576 - Inkassofritak
2097152 - Forhåndsbetaling
4194304 - Til inkasso
8388608 - Overført til inkasso
33554432 - Unntatt remittering
67108864 - Utenlands remittering
134217728 - Bruk klientansvar 3
268435456 - Bruk postgiro ved remittering - svensk
536870912 - Sperret på bilag
1073741824 - Ikke flytt bekreftet leveringsdato tidligere
-2147483648 - Bruk opprinnelig vakutakurs på kreditnotaer

Mikael Björk
PARTNER

av Mikael Björk

Hej iizy.


Det är bitvärden som används där t.ex lagerförd vara har bitvärdet 16384 och som du kan påverka med att göra någon av följande.

 

set excprint =excprint | 16384   --- Lägger till värde
set excprint =excprint ^ 16384   --- Toggla (växla,invertera) mellan av och på 
set excprint =excprint &  ~16384   --- Ta bort värde 16384 och inte röra de andra bit-värden

 

Det är enkelt att kontrollera vilket värde ni vill genom att manuellt bocka för eller ur ett fält och se hur mycket värdet ökat eller minskar. det är detta värde som är det korrekta bitvärdet.

 

Om någon har en tabell på alla så tar även jag gladeligen emot dom.


_______________
Mikael Björk
VD / CEO
Traventus ABCustomer Success Partner of the Year
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"