Mine områder
Hjelp
Per Hox
CONTRIBUTOR **

Tilpassing av elementer før ny mvalov

av Per Hox

 

Orienteringen ”Hvilke elementer må tilpasses før ny MVA lov” fremskaffer etter mitt syn noen spørsmål som jeg gjerne skulle ha svar på:

 

1.       På side 2 står det ”Velger du å forbli på versjon 10.13.1 eller eldre versjoner av Visma Business må tekstfilen MVA formular 2017.txt fra versjon 10.14.0 importeres til VBsys.” Jeg tolker det slik at filen med samme navn som ligger ute for nedlasting under ”filer for tilpassing til ny Mva for 2017” ikke kan brukes til versjon 10.11.0. Videre finner jeg ikke aktuell fil i versjon 10.14.0. Hvilken fil skal jeg bruke?

 

2.       Det er lagt ut en ny importfil ”MVA formular 2016 etter tilpassing til ny MVA lov” som ikke omtales her. Navnet tyder på at den skal importeres etter at øvrige filer er importert. Er det korrekt for versjon 10.11.0? Skal den i så fall importeres til VBsys?

 

3.       Det advares kraftig bl.a. mot å endre omsetningsklasse på avgiftskode og MVA nr.  I flg. tabellen på side 8 endres omsetningsklasse på i hvert fall 4 standard avgiftskoder (9, 10, 17 og 18). Noen standard MVA nr blir også endret. Så lenge alle endringer gjelder koder, nr. mv som tidligere er opptettet av systemet ved oppretting av ny klient antar jeg at det er uproblematisk så lenge jeg ikke har foretatt egne endringer?

 

4.       I tabellen avgiftskoder på side 8 har dere for kode 9 (salg utenfor avgiftsområdet) gitt feltet Avg.k.behandl. verdi 1 (Ikke oppgavepliktig) og satt x i feltet for Ikke oppg.pl. I mitt hode betyr ”ikke oppgavepliktig” at det ikke skal med i oppgaven. Har jeg en feil forståelse her, eller skal feltene være blanke?

 

5.       På nedlastingssiden skriver dere ”Det vil fortløpende bli lagt ut nye filer her”. Ventes det flere filer enn de som er lagt ut til nå? Bør jeg i så fall vente med tilpassingen?

    

2 SVAR 2
Per Hox
CONTRIBUTOR **

av Per Hox

Disse spørsmålene har da ingen ting med hvor avanserte mine tilpasninger er. Videre skal min Visma-Partner ha rundt kr 10 000 bare for innledende jobb her, så det alternativet er lite aktuelt.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei!

Det avhenger selvsagt av hvor avansert du har gjort tilpasninger i din(e) regnskapsklient(er), men her vil jeg anbefale at du tar kontakt med din Visma-Partner om du er i tvil. Husk at det skal føres bilag for 2016 og 2017 samtidig etter årsskiftet, og at du da skal henføre mva til to helt ulike mva-oppgaver. 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"