cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR **

Feilmelding utskrift prosjektrapport

by Tina Myhre

Jeg har flere kunder med prosjekt, men på en bestemt kunde får jeg feilmelding hver gang jeg ber om prosjektrapporter. Feilen lyder" Max linjelengde overskredet med 00001 tegn. Linjeoppsett vil ikke fungere!" Etter å ha trykket OK irriterende mange ganger, kommer rapporten likevel ut.  Jeg blir ordentlig glad om noen har en løsning på dette.

1 REPLY 1
Accepted solution
CONTRIBUTOR **

by Tina Myhre

Etter masse god hjelp fra support fant vi til slutt ut at feilen lå hos skriveren, og ikke i DI. Ved å skrive ut rapporten til en annen skriver enn den jeg normalt bruker, gikk alt glatt igjennom.

Sak avsluttet 🙂