Mina produkter
Hjälp
Anonymous
Inte tillämpbar

Arbeta med koddelar i Approvals översiktslista

av Anonymous
Status: Förslagslådan

Föreslår att dimensioner från koddelar inkluderas i listvyn i Approval, och att filtreringsmöjlighet implementeras på dessa.

Use case:

Som attestant för flera avdelningar i företaget vill jag snabbt kunna se vilka fakturor som hör till vilken koddel för att kunna följa upp på kostnader. Eftersom jag inte arbetar i Financials i övrigt är detta mitt primära fönster till mina avdelningars löpande utgifter. Det vore därför värdefullt att kunna både se, filtrera på, och söka dokument hörande till specifika koddelar. Det är i nuläget väldigt tidskrävande att leta efter något, då en behöver öppna varje dokument för att se vad det hör till.

3 Kommentarer
Anonymous
Inte tillämpbar
av Anonymous

Även konteringskonto vore bra att kunna se, filtrera, och söka på av samma anledning.

av Christian Sandell
Status changed to: Status: Rösta
 
av Christian Sandell
Status changed to: Status: Förslagslådan
 

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här