Mina produkter
Hjälp
KonsultVn
CHAMPION ***

Automatisk Koddelsträng

av KonsultVn
Status: Nytt förbättringsförslag

Hej,

Jag vill härmed lägga fram ett önskemål om en inställning till v.net som kan ha stor positiv påverkan för systemets användare. 

 

Önskemålet avser, som flera andra system redan kan, att man ska genom att kunna välja ett segmentvärde i koddelsträngen att systemet automatiskt skriver ut hela förutbestämda koddelsträngen. Jag ska förklara vidare genom ett exempel:

Kund använder v.net med en koddelsträng som innehåller följande segment:
Projekt längd 7, kostnadsställe längd 4 samt Arbetschef längd 3. Genom att välja ett specifikt projekt så ska alltså systemet skriva ut kostnadsställe och arbetschef. Detta baserat på att ett projekt alltid tillhör ett och samma kostnadsställe och ett och samma arbetschef.

Säg projekt 1234567 tillhör kostnadsställe 1234 och arbetsledaren 12. Då önskar vi att inte fylla i alla tre utan genom att välja projekt 1234567 så ska  kostnadsställe 1234 och arbetsledaren 12 skrivas ut automatiskt. Önskemålet innebär inte att exempelvis om man väljer kostnadsställe att projekt och arbetschef ska skrivas ut då kostnadsstället kan innehålla flera projekt. Utan just utifrån val av ett specifikt segment (projekt i detta fallet.)

Denna önskan kommer från ett projektintensivt företag inom bygg. Antal projekt som rullar ca 2 500 st varav ca 800 som går över bokslut.

 

Vänligen återkoppla till mig när ni läst och vad som händer i ärendet. 

1 Kommentar
av NinaChrisetensen

Bra inlägg, detta vet jag flera önskar!

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här