Mina produkter
Hjälp
Lars Hellgren
PARTNER

Resultatrapport bör skilja på kredit eller debetsaldo på kontot.

av Lars Hellgren
Status: Prioriteras inte

När rapporter "resultat period" eller "resultat månadsvis" används så är det idag förvirrande och inkonsekvent om kontot har ett negativt eller ett positivt saldo och hur detta visas och summeras.

Vi har diskuterat detta internt och kommit fram till att det bästa vore om rapporterna visade siffror såsom resultatrapporterna i Visma.net Financials. Det skulle förenkla mycket.
Där visas konton med ett debet- eller kreditsaldo, alltid med olika tecken. Sedan finns där en möjlighet att välja om ett konto med kreditsaldo skall visas som ett positivt tal (plus) eller med ett negativt tal (minus).
Jag tar några exempel hur det istället kan se ut i Insight, se bilder.

 

Bild: "Finansiellt netto 2" Här visas alla räntekonton med positivt saldo, oavsett om de har ett negativt eller positivt saldo. Men ser man på summan av finansiella poster, då är det istället uträknat ett netto med ett minustecken. Hur förklarar man den logiken?

 

Bild "Återföring". Här har man återfört tidigare avsättningar på konto 7731, och i detta fall är det en intäkt. Här väljer rapporten att redovisa detta med ett negativt tecken, (minus). Men ser på finansiella intäkter, såsom ränteintäkter, så väljer man istället att redovisa detta med ett positivt tecken, se förra bilden. Likaså visas intäkter i kontogrupp 3 med ett positivt tecken. Varför skall då just denna intäkt på konto 7731 redovisas med ett negativt tecken.

 

Om Visma kunde göra om resultatrapporterna i Insight så att de har samma logik vad gäller att visa konton och summeringar med minus eller plustecken som i Financials, skulle detta spara väldigt mycket tid och rapporterna skulle användas i större grad.

Och det hade varit toppen om man såsom i Financials hade möjlighet att välja hur rapporten skall visas vad gäller tecken, se bild "visa symbol".

 

Lars Hellgren Exsitec

4 Kommentarer
av Christian Sandell
Status changed to: Status: Rösta
 
av Christian Sandell
Status changed to: Status: Prioriteras inte
 
av Christian Sandell
Status changed to: Status: Idéarkiv

Tack för ditt bidrag. Just nu passar inte idén produktens utveckling. Idéer som inte föreslås för R&D, sparas undan i idéarkivet, som kan ligga till grund för framtida förbättringar.  Även om din idé vid detta tillfälle inte prioriterats, är du välkommen att registrera den på nytt som en ny idé som då kommer att vara med i nästa omröstningstillfälle. Återigen, tack för att du bidrar till utvecklingen av visma.net  

av Christian Sandell
Status changed to: Status: Prioriteras inte
 

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här