avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Anonymous
Inte tillämpbar

Artikelnummerhantering i Visma.net

av Anonymous

I Visma.net Logistics finns det flera möjligheter att använda artikelnummer på.  Nedan beskrivs några av de möjligheterna. 

Den första tar ställning till är hur du vill att nummerserie för artikelnumren ska bete sig. Alltså skall man få ett artikelnummer med automatik när man skapar en ny artikel eller vill man själv kunna ange ett eget artikelnummer. Detta är något som man ställer in vid uppstarten av företaget, men kan också ändras i efterhand.

Som standard är det inställt att man själv anger ett artikelnummer. Men det går alltså att få systemet att automatiskt ange ett artikelnummer vid registrering av nya artiklar. För att få systemet att fungera så måste man först göra några inställningar. 

Först måste man skapa en nummerserie för artiklar. Detta gör man via Kugghjulet- Inställningar - Standard inställningar - Nummerserier.

För att lägga till en ny nummerserie klickar man på Lägg till ny post (knappen med pluss-tecknet). Sätt ett numrernings-ID och en beskrivning.

Om man kryssar i manuell numrering så anger man själv vilket nummer som skall gälla. Man får alltså inget förslag på nästa lediga nummer.

På den nedre delen av fönstret sätter man startnummer, slutnummer och startdatum för när en nummerserien. 

När det är gjort kopplar man den nya artikelnummerserien till segmentvärdet för artikelnummer. Detta gör man via Kugghjulet- Inställningar – Segmenterade nycklar - Segmenterade nycklar. 

Välj INVENTORY som Segmenterade nyckel-ID samt kryssa i Autonummer på raden för Segment-ID 1

 

Alternativa artikelnummer

Man kan också ha alternativa artikelnummer till sina artiklar. Dessa ställer man in på fliken Korsreferenser på artikelkortet. Artiklarna finner man via Logistik – Lager – Arbetsyta – Underhåll – Lagerförda artiklar

Om du går in i artikelregistret och välj fliken Korsreferens kommer att få mer val som visas i bilden nedan.

Dessa alternativa artikelnummer kan användas i olika sammanhang. Många gånger har leverantören ett eget artikelnummer än vad vi själva har. Om man anger deras artikelnummer här kan man sedan använda detta vid registrering av tex en inköpsorder. 

Det kan också vara så att kunden har ett eget artikelnummer och vill ha det med på följesedeln eller fakturan. 

De alternativa numren som går att registrera är: Globalt artikelnummer, leverantörens artikelnummer, kundens artikelnummer och en streckkod.

Om man vill ha med tex kundens artikelnummer på följesedel eller fakturan  finns det  möjligheter att redigera rapporterna så att dessa artikelnummer istället används. 

Om ni vill ha hjälp att redigera era rapporter ta kontakt med er partner för att få hjälp med detta.

0 SVAR 0