Mina produkter
Hjälp
Anonymous
Inte tillämpbar

Inventering i Visma.net

av Anonymous

För att kunna genomföra en inventering måste man först ha minst en inventeringstyp. En inventering sker sedan i några olika steg. Man börjar med att förbereda inventeringen, därefter görs själva räkningen/registreringen och därefter bekräftar man inventeringen. Om det är några avvikelser så skapas det en justering i antal och som också resulterar i en bokföringstransaktion. För att man skall få rätt bokföringskonton så måste man skapa en orsakskod för inventeringen där man sätter önskat kostnadskonto som inventeringsavvikelserna skall bokas mot. 

För att eventuella avvikelser i inventeringen skall boks mot rätt kostnadskonto måste man skapa en orsakskod för inventeringen. Detta gör man via Lager – Inställningar– Inställningar- Orsakskoder. Man väljer själv vilket nummer koden skall ha, lämpligast är att ta nästa lediga nummer bland orsakskoderna. Ange en lämplig beskrivning och välj att användningen är vid Justering. Ange också önskat kostnadskonto.

För att den nya orsakskoden skall komma upp med automatik när man gör en inventering så sätter man den som standard i sina inställningar. Detta görs via Lager – Inställningar– Inställningar-Lager. 

För att kunna genomföra en inventering krävs minst en Inventeringstyp. Inventeringstyper lägger man upp via Lager – Inställningar– Inställningar- Inventeringstyper. På inventeringstypen görs inställningen för vilket lager och plats på lagret som skall inventeras. Man sätter själv ett ID och en beskrivning. Lämpligt är att beskrivningen är tydlig och ger en indikation om vilket lager och plats som skall inventeras.

Första steget i inventeringsprocessen är att man förbereder sin inventering. Detta gör man via Lager – Rutiner– Inventering - Förbered inventering. Man väljer vilken Typ-ID som gäller och då visas de artiklar som finns på aktuellt lager och plats. Man ser också hur många av varje artikel som finns i lager idag. 

För att komma vidare i processen klickar man på Generera lagerinventering. Man hamnar då automatiskt i vyn Inventeringsgranskning. Här ser vi också att vår nya orsakskod kommer med automatik.

Den här vyn är en ”summering” av inventeringen och man ser vilken status respektive artikel har, med andra ord om den är räknad eller inte. Det är också i den här vyn som man sedan kommer avsluta inventeringen och det kommer att beskrivas längre fram i texten.

För att underlätta den fysiska räkningen av artiklarna är det lämpligt att man skriver ut ett inventeringsblad som används som underlag vid räkningen. Detta gör man via Lager – Rapporter– Inventering- Inventeringsblad. Detta underlag går först att skriva ut efter att inventeringen är förberedd. För att få rätt underlag väljer man vilken inventeringen det gäller och klickar sedan på Kör rapport.

Inventeringsbladet ser ut så här:

 

Nästa steg är att man registrerar in det räknade antalet av varje artikel. Detta görs via Lager – Arbetsyta– Registrering- Inventering antal. Man väljer först vilket verifikationsnummer/Inventering det gäller genom att söka fram det via förstoringsglaset på aktuell rad. När det är gjort kommer automatiskt alla artiklar fram som är aktuelle för den här inventeringen. Statusen på artiklarna är ”Ej angivet”. Skriv in inventerat antal och en avvikelse kommer automatiskt att räknas fram. Spara därefter registreringen. När inventeringen är sparad ändras statusen på de inventerade artiklarna till ”Angivet”.

När registreringen är klar och sparad återgår man till inventeringsgranskningen. Där får man en överblick över alla artiklar och man ser också vilken status de har.

Om det är några artiklar som inte är räknade så kan man välja att antingen sätta antalet till noll på dem eller ändra statusen till ”hoppad över”. För att göra detta klickar man på någon av de knappar som finns för detta ändamål.  Om man väljer alternativet ”Sätt antalet till noll” så innebär det att man ändrar antalet till noll på de artiklar som inte är räknade. Med största sannolikhet är det inte detta som man avser att göra. Så den knappen skall endast användas med försiktighet. Om man har artiklar som inte är räknade så väljer man istället valet ”Sätt ej angivet till hoppad över”. Det valet innebär att man ändrar inventeringsstatusen på de artiklarna så att de inte blir påverkade på något sätt av inventeringen.

När man är helt nöjd och klar med inventeringen är det dags att avsluta den. Detta gör man genom att klicka på knappen Avsluta inventering. Statusen på inventeringen ändrar då status från ”Räkning pågår” till ”Registrering”. För att slutföra invetneringen klickar man därefter på knappen Slutför inventering.

När detta görs ändras statusen till Slutförd och det bokas samtidigt upp en Justering på avvikelserna i antal på artiklarna samt ett verifikat på värdet av justeringen. Man kan se justeringen genom att välja fliken Justeringsinformation och klicka på det Ref.nr som visas där.

På justeringen ser man vilka artiklar det gäller på fliken Transaktionsdetaljer.

På fliken Redovisningsdetaljer ser man vilket buntnummer verifiaktionen har fått.

Genom att klicka på buntnumret får man fram redovsinigsbokningen och man kan se konteringen. Den här konteringen har automatiskt blivit frisläppt.

 

 

1 SVAR 1
SusannaDörlich
CONTRIBUTOR ***

av SusannaDörlich

Finns det något sätt att lägga till inventeringstyper? Jag behöver göra en inventering, men vill inte inventera hela lagret, utan bara en artikelklass. Hur gör jag det?

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här