JennyHedmanEmbark
CONTRIBUTOR ***

Rapporten Saldo per konto (Anläggningsregister)

av JennyHedmanEmbark

Rapporten Saldon per konto i Anläggningsregistret har tidigare kunnat användas för att stämma av så att Anläggningsregistret stämmer överens med bokföringen men nu har något förändrats på rapporten så detta är inte längre möjligt eftersom rapporten nu även visar tidigare transaktioner (Exempelvis anläggningstillgångar som har flyttats från en koddel till en annan visas numera dubbelt). Vad rekommenderar ni att man numera använder för rapport i anläggningsregistret för avstämning?

0 SVAR 0