Mina produkter
Hjälp
Anonymous
Inte tillämpbar

Serienummer, partinummer och förfallodatum i Visma.net

av Anonymous

Serienummer, partinummer och förfallodatum används för att kunna spåra artiklar. Ett partinummer är ett gemensamt nummer för flera artiklar och ett serienummer är ett unikt nummer för en artikel. För att det här skall fungera krävs det en del inställningar. Viktigt är att man inte använder artikeln innan alla inställningar är inställda. Man skall alltså sätta inställningar för Parti-/Serienummer innan man gör in- och utleveranser.

Man skapar först en Parti-/serieklass med olika inställningar. Den kopplas sedan till artikelklassen och kommer därefter med på artikeln. Dessa inställningar går att överstyra på artikeln.

Man skapar en Parti/serieklass för varje typ av spårning man vill använda. Den skapas via Logistik – Lager – Inställningar – Inställningar. De inställningar som man måste göra på varje klass vilken Spårningsmetod som skall användas, om Förfallodatumen ska användas, vilken Tilldelningsmetod som skall användas samt vilken Metod för lageruttag som skall användas.

Det finns tre val på spårningsmetod; 

Ej spårning - ingen spårning används

Spåra partinummer - spårning sker på partinummer vilket innebär att en grupp, ett parti av artiklar har samma partinummer.

Spåra serienummer - spårning sker på serienummer vilket innebär att en enskild artikel har ett eget unikt nummer.  

 

I kombination med parti- eller serienummer kan man använda förfallodatum. Det är ett datum som sätts som sista förbrukningsdatum för artikeln.

Tilldelningsmetod är inställningen för när en artikel ska tilldelas parti- eller serienumret. Det finns två olika val.

Vid mottagandet -Artikeln får sitt nummer när den levereras in på lagret.

Vid använding - Artiekln får sitt nummer när den plockas ut från lagret.

 

Metod för lageruttag styr i vilken ordning artiklarna skall plockas ut från lagret. Metod för lageruttag skall inte förväxlas med lagervärderingsmetod. De kan vara olika. Det finns 5 olika valmöjligheter för lageruttag.

FIFO; Innebär att den artikeln som först kom in på lagret är den som tas ut från lagret. Systemet använder datumet som inleveransen är registrerad på.

LIFO; Innebär att den artikeln som sist kom in på lagret är den som tas ut från lagret. Systemet använder datumet som inleveransen är registrerad på.

Sekventiell; Innebär att det parti eller serienumret som står överst i tabellen (alltså det som registrerades först) kommer tas ut från lagret. Systemet använder det systemdatum när inleveransen gjordes, tar alltså inte hänsyn till datumet som registreras på inleveransen. Det här alternativet används vanligtvis inte.

Upphörande; Innebär att den artikeln som har kortast tid kvar tills förfallodatumet löper ut, är den som tas ut från lagret.

Användarregistrering; Det här valet används inte i gällande version

 

På varje artikelklass kan man koppla parti/serieklass. Om man gör det så följer den med till de artiklar som tillhör den klassen. Givetvis går inställningarna att åsidosätta på varje enskild artikel. Det är dock inget krav att man skall koppla parti/serieklassen till artikelklassen. Det går att koppla den direkt på varje artikel om man hellre vill det.

 

På artikeln på Fliken Generellt anger man vilken Parti/Serieklass som skall användas samt vilket startnummer som skall gälla för just den artikeln.

 

Inköp av artiklar med parti-/serienummer och förfallodatum

Hur artiklarna hanteras vid inköpet beror på de inställningar som finns på Parti-/serienummerklassen.

Om man har valt tilldelningsmetoden Vid mottagandet skapa ett inköp precis om vanligt via Logistik - Inköp – Arbetsyta – Registrering – Inköpsorder. Välj leverantör, artiklar och antal, avmarkera Parkerad och Spara.

Skapa en inleverans via Åtgärder – Registrera inleverans

På inleveransen registrerar man serienummer eller partinummer och ev förfallosatum via knappen Allokeringar. För att skapa raderna kan man antingen klicka på knappen generera eller högerklicka på respektiverad och välja Ny rad. Skriv in de serienummer/partinummer som gäller och klicka OK.

Om det är ett partinummer som skall anges och att alla artiklar på raden tillhör samma partinummer kan man istället ange det direkt på raden. Samma sak med förfallodatum. För att man skall kunna göra det krävs att man har de kolumnerna framme i registreringsbilden.

 

Spara och Frisläpp inleveransen på vanligt sätt. Artiklarna finns nu i lager med ett serienummer per artikel. Via rapporten Parti-/serienummer ser man vilka serienummer som finns i lager. Rapporten finns via Logistik – Lager – Rapporter – Saldon – Parti-/serienummer. För att inte få en för lång lista görs lämpligtvis ett urval på artikelnummer innan man väljer Kör rapport.

 

Ett inköp av en artikel med parti-/serienummer och förfallodatum med tilldelningsmetod Vid användning skiljer sig inte från ett inköp av en vanlig lagerförd artikel utan serienummer. Så skapa ett inköp, gör en inleverans på vanligt sätt. När dessa artiklar finns i lager finns det alltså inget serienummer kopplat till dem. Det är först när man plockar ut dem från lagret som man sätter vilket serienummer de har. 

 

Försäljning av artiklar med parti-/serienummer och förfallodatum

Hur artiklarna hanteras vid försäljningen beror på de inställningar som finns på Parti-/serienummerklassen.

 

När man säljer en artikel som fått sitt serienummer i samband med inleveransen skapar man en försäljningsorder precis som vanligt via Logistik – Order – Arbetsyta – Registrering – Försäljningsorder. Välj kund, artiklar och antal, avmarkera Parkerad och Spara. 

Skapa en utleverans via Åtgärder – Skapa utleverans.

Det serienumret som ligger näst i tur för utleverans kommer att kopplas till utleveransen. Vilket det är beror på vad som är valt på Partie-/serienummerklassen som Metod för lageruttag. Vilket nummer det är syns på Plocklistan som skrivs ut via Åtgärder – Skriv ut plocklista.

Bekräfta utleveransen, förbered fakturan och behandla fakturan på vanligt vis.

 

När man säljer en artikel som ska få sitt serienummer i samband med utleveransen skapar man en försäljningsorder precis som vanligt via Logistik – Order – Arbetsyta – Registrering – Försäljningsorder. Välj kund, artiklar och antal, avmarkera Parkerad och Spara. 

 

Via knappen Allokeringar på fliken rader ser man vilket nummer det blivit om man i inställningarna för Parti-/serienummerklassen angett att det med automatik skall skapas ett nummer. Om den inställningen inte är satt skriver man själv manuellt in vilket serienummer som gäller.

När man skriver ut sin plocklista via Åtgärder – Skriv ut plocklista syns serienumret på den.

Bekräfta utleveransen, förbered fakturan och behandla fakturan på vanligt vis.

2 SVAR 2
Jonas Engstrand
CONTRIBUTOR **

av Jonas Engstrand

Hej! 

 

Finns det en uppdaterad lathund för hur man går tillväga med detta? Går ej att följa denna med dagens layout i visma.net.

 

MvH,

Jonas 

Hej Jonas,

 

Det pågår ett arbete att uppdatera denna dokumentationen. Vi återkommer så fort den är klar!

 

Mvh

Christian

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här