Mina produkter
Hjälp
Anonymous
Inte tillämpbar

Bokföra Expense bokföringsorder i Finacials

av Anonymous

Vi är nya användare av Visma.net Finacials och Expense. I vårt bolag används Företagskort av flera anställda där respektive anställd bokför sina utlägg i Expense, både köp i Sverige samt via internet inom och utanför EU. Reseräkningar förekommer i mycket liten omfattning. För våra anställda fungera Expense bra för rapportering/bokföring av utlägg, medan vi upplever administrationen/bokföringen av Expense bokföringsorder i Finacials som omständigt och tidskrävande.

Enligt vår Partnern som levererat Visma.net till oss, så skall Bokföringsordern som Expense producera bokföras i Financials under Bank/Likvidhantering. Vi upplever detta tidskrävande då i princip varje transaktion/utlägg får bokföras en gång till, och det är dessutom lite knepigt att få momsen rätt eftersom rätt kategori måste anges manuellt i varje bokföringsrad under "Transaktionsdetaljer". Och visar det sig att momsbeloppet blivit fel vid bokföringen i Expense (t.ex. moms vid representation) så skapar det mycket manuellt arbete när bokföringorden från Expense ska bokföras i Finacials. 

Om möjligheten hade funnits att bokför Expense bokföringsorder, rakt upp och ner efter hur den är uppställd, under Redovisning i Finacials (vilket inte går enligt vår Partner) så hade detta underlättat. Kan inte Visma fixa detta? Vi skulle vara mycket tacksamma om bokföringen av Expense Bokföringsorder i Financials kunde förenklas och allra helst gå att "tanka" över från Expense till Finacials.

1 SVAR 1
Anonymous
Inte tillämpbar

av Anonymous

Hej Heléne!

Jag förstår att du upplever ert arbetssätt med att bokföra utläggen från Expense i Financials som tidskrävande. Er partner har dock helt rätt i att bokföringen från Expense som innehåller moms bör bokas via Bank/Likvid-transaktion för att momsen ska komma rätt i momsrapporten.

Vi jobbar just nu med ett projekt som förjoppningsvis ska underlätta registrering av momstransaktioner. Förhoppningsvis kommer detta att släppas i Financials under våren. Längre fram i road mapen finns även planer på att integrera Expense med Financials så att det då ska gå att få över bokföringen direkt om man så önskar.

Hälsningar

Cecilia

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här