Mine områder
Hjelp
Lars-Erik Moltzau
CONTRIBUTOR ***

Automatisk kontroll over dekkede risiki

av Lars-Erik Moltzau
Status: Åpen

Den røde tråden er jo helt essensiell i Desc. Når en risiko/transaksjonsklasse er oppdaget og lagt inn i Desc er det også viktig å sikre seg at en handling blir koblet til, samt også utført. For å sikre seg at dette blir gjort har vi kun funnet rapporten "Risikooversikt" som viser oss dette samlet, men denne rapporten er langt fra god. Er rotete og uoversiktlig.

 

Under bildet Risikooversikt (Forretningsforståelse og risikofaktorer) vises derimot alle definerte risiki og transaksjonsklasser. Den viser også hvilket område som dette er knyttet opp til. Men sier ingen ting om kobling til selve handlingen (uten å klikke på tannhjul og så på relasjoner)
FORSLAG: Tenk så fantastisk om denne sideoversikten kunne vise automatisk om det er utført en handling. Altså at når en (eller flere) handling(er) er signert for utført/gjennomgått, så vil også signaturfeltet helt til høyre på denne siden hente opp denne signaturen. Da vil man på ett sekund på denne siden se om det mangler handlinger knyttet til risikoen.

(I dag benytter vi denne siden til manuelt å kvittere i signaturfeltet, men dette er dobbeltarbeid og langt fra 100 % sikkert)

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"