Mine områder
Hjelp
Stein_Erik
CONTRIBUTOR ***

Risikooversikt - mer detaljert og med aktuelle handlingstyper

av Stein_Erik
Status: Åpen

Jeg ønsker meg mulighet til å differansiere risiko på påstandsnivå og samtidig få en bedre oversikt over hvilke typer handlinger som jeg vil adressere risikoen med. Under er manipulert bilde som viser at lønnstransaksjoner "er utvidet" til vise de ni påstandene som fem grupper (se oransje markering):

 

Stein_Erik_1-1664177383569.png

Her er risikoen på lønn ansett å være høy knyttet til Periodisering/fullstendighet, men moderat risiko for Gyldighet/Nøyaktighet. Risikoen vil jeg adressere med substansanalyse med moderat sikkerhet og substanstester. Påstandene rettigheter/forpliktelser og klassifisering og presentasjon, anser ikke jeg ikke relevante for lønnstransaksjoner. 

 

Risikooversikten over, gir med en gang oversikt over om test av kontroll er aktuelt, om analytisk detaljtest skal brukes, og om nivået det siktes på, er høyt, moderat, lavt eller ikke aktuelt, og om jeg anser substanstest nødvendig.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"