Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp

Synliggjøre kontoer dekket av en handling

av Linda_Jensen
Status: Implementert
 

Flere kunder har meldt inn ønske om å kunne angi hvilke kontoer som blir dekket av en handling, samt fra saldobalansen kunne se hvilke handlinger som er knyttet til en konto. 

 

Merk at det ikke er obligatorisk å bruke dette, men kun et tillegg for de selskapene som synes det vil hjelpe i revisjonen.

 

Basert på innspill og intervju med kunder, har vi utarbeidet forslag på hvordan dette kan løses i Substanshandlinger og Saldobalansen.

 

Kontoer tilknyttet risiko som dekkes av en handling

 

Vi vil legge inn et saldobalanseikon på substanshandlinger, som viser en liste med kontoer tilknyttet kontopåstander på handlingen. Ved å velg kontoer fra saldobalanseikonet, vises en tabell under Resultat med regnskapstall fra i år og i fjor, samt endringen.

 

Merk: Saldobalanseikonet vil kun være aktivt dersom kontopåstander er tilknyttet handlingen, og kontoer som kan velges er kun kontoer tilknyttet risiko, med påstander lagt til handlingen.

 

Link til en prototype av forslaget.Handlinger tilknyttet kontoer i saldobalansen

 

For å få bedre oversikt over kontoer tilknyttet handlinger, og enkelt kunne navigere direkte fra saldobalansen til handlingene, har vi lagt til en egen kolonne for dette i Saldobalansen. Kolonnen “Handlinger” aktiveres fra “Kolonnevelgeren”.

På kontoer hvor det er lagt til handlinger, vises et ikon med en blå sirkel, som viser antall handlinger tilknyttet kontoen.

Ved å trykke på handlings-ikonet vises tilknyttede handlinger, og ved å trykke på en av handlingene, hentes denne frem. 

 

Det er kun handlinger hvor en konto er lagt til på handlingen som vises på handlings-ikonet.

 

Link til en prototype av forslaget.

  

 

 

Løsningen er fortsatt på tegnebrettet, og vi ønsker tilbakemelding på om dette forslaget vil være nyttig for deg eller om du har forslag på ytterligere forbedringer.

2 Kommentarer
av Linda_Jensen
Status changed to: Status: Stem - vi vurderer!
 

 

av Linda_Jensen
Status changed to: Status: Implementert