cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Visma Descartes integrasjon med Visma Sign

by Andre Hellesvik (Updated ‎13-05-2020 15:27 by Andre Hellesvik VISMA )
Status: Åpen

Som bruker av Visma Descartes ønsker jeg at det kommer en direkteintegrasjon med signeringsløsningen Visma Sign.

 

Dersom du også ønsker denne funksjonen så gi idéen en "Like"