cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Deaktivere ansvarsenheter i Masterdata i Visma.net

by Oddbjørn Mangrud
Status: Åpen

Hei. 

Kunder som har fått aktivert 12 ansvarsenheter ved en feil mot Masterdata i Visma.net og tar i bruk Approval / Time får alle 12 ansvarsenhetene tilgjengelig når de skal eks. registrere timer. 

Når de bruker kun 1 eller 2 av disse ansvarsenhetene blir det mye støy. 

 

Trenger en måte vi kan deaktivere inaktive ansvarsenheter i Visma.net. 

image.png

 

Oddbjørn