Mine områder
Hjelp
Kaj Arne Sortebech1
CHAMPION *

Gjenspeile mva på driftsmidler også i hovedbokstransaksjonene mm

av Kaj Arne Sortebech1
Status: Stem - Vi vurderer!

For bl.a å kjøre en total rapport av transaksjoner med mva, så har jeg laget et view i databasen som slår sammen hovedbokstransaksjoner og driftsmiddeltransaksjoner (dvs må fjerne de kontoer i hovedboken som også inngår i driftsmiddeltransaksjonene). Dermed kan jeg lage en rapport som sammenstiller mva etter omsetingsklasse, avgiftskode og sats for å sammenligne med avstemming av mva-oppgavene. Mva i regnskapet bør samles i hovedbokstransaksjonene.

 

Driftsmiddelbehandlingskodene bør også få plass i hovedbokstransaksjonene, vil gjøre det langt lettere å rapportere anskaffelser, avskrivninger mm med data i denne tabellen. Nå må man bruke bilagsart for å få det til.

 

På samme måte burde ansatt finnes i driftsmiddeltabellene. Hvordan kan man ellers f.eks ta ut en rapport hvor alle de bærbare PC'ene befinner seg?

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"