Mine områder
Hjelp
Kaj Arne Sortebech1
CHAMPION *

Til/fra dato/kl på ordrelinjer, samt ev areal/mengde og pris per mengde og tidsenhet

av Kaj Arne Sortebech1 (Oppdatert ‎26-09-2018 13:58 av Kaj Arne Sortebech1 )
Status: Åpen

Enten man fakturerer arbeidstimer eller leier ut noe tidsbegrenset, så er man avhengig av en tidsangivelse gjennom å kunne oppgi til/fra tidsrom.

 

Når man leier ut et areal f.eks per døgn, så har man kanskje en sats per m2 per døgn, f.eks:

2018-09-21 10:00 til 2018-09-25 15:00, dvs 5 påbegynte døgn (må være mulig å sette avrundingsvalg som opp, ned, nærmeste, hel, halv eller hva det måtte være)

 

Tar man 3 kr/m2 per døgn og leier ut 10 m2, så blir det:

5 døgn * 3 kr/m2 per døgn * 10 m2, dvs 5 døgn * kr 30

 

Dette burde man kunne sette opp og registrere på ordrelinjene. Kan ikke være noe "rakettvitenskap" og burde kunne nyttegjøres av mange som har Visma Business. Det kan ikke bare være grossister som bruker dette systemet?

 

Når det gjelder timefakturering, så burde det være mulig å registrere når man starter og slutter på ordrelinjene og ikke bare i aktivitetstabellen. I dag har man ikke samlet fakturagrunnlag med at aktivitetstabellen inneholder komplett tidsangivelse, mens ordrelinjene som ikke har det, brukes til fakturering. Også her burde det være mulig å sette avrundingsregler. I tillegg burde man kunne ha ulike timesatser knyttet til når man jobber med en kalender i bakgrunnen som kan redigeres iht f.eks helligdager.

2 Kommentarer
av Per Øyvind Trydal

Vedr leie. Det finnes felter for dette i Visma Business. Døgn legger man inn i feltet Leietid, antall m2 legges inn i Antall og prisen i feltet Pris. Antall døgn (dvs leietid) kan man også få Visma til å regne ut ved å bruke Fra og TIl feltene på ordrelinje.

 

Når det gjelder timefakturering i ordrelinjer så kan man bruke Fra og Til for å registrere kl.slett for start og slutt og dato legges f.eks inn i feltet Transaksjonsdato.

Det eneste Visma ikke klarer er å hente pris basert på om det er en helligdag eller om det er etter kl 17 uten at man bruker kriterier for dette i pris-/rab matrisen og ved ordreregistrering. Vha BIG (Business Interface Gateway) så kan legge inn funksjoner som finner ut om dato er en lør/søn eller om det er overtid og hente pris basert på dette 🙂

Tabellen Aktiviteter har mye mer funksjonalitet knyttet til dette, godkjenning av timer og overføring til ordre enn ordrelinjer, selv om ordrelinjer fungerer bra for enkel timeregistrering.

 

 

Kaj Arne Sortebech1
CHAMPION *
av Kaj Arne Sortebech1

Har brukt BIG i dag til dette, men antar at det er langt flere enn undertegnede som har denne type faktureringsutfordringer. Timeregistrering har vi i Capitech for å løse tariffavlønning med overføring til aktivitetstabellen, men det er nødvendigvis ikke slik at man kan ta timene fra en ansatt å fakturere videre hvis det er utleie av f.eks et anleggsmiddel man tar betalt for og har andre priser og avrundingsregler enn hva den ansatte kan kreve i forhold til tariff.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"