cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR ***

Tilbakestilling av sortering - egen trykknapp

by Kaj A Sortebech
Status: Åpen

Av og til legger bruker man sortering adhoc for å finne og/eller summere noe. Det er plass til en knapp som sletter sortering eller setter den tilbake til det som er satt opp i skjermbildet slik det er lagret.

1 Comment
by Per Øyvind Trydal

 Om du har modulen BIG (Business Interface Gateway) så kan man vha Visual Studio lage en hurtigtast som ordner dette i samtlige skjermbilder.  Sorteringer ligger lagret i en egen tabell som heter Vinduskolonne.